Operatiivinen toiminta 9.5.2018

Sopimuspalokunnilta tehokas apu pellettitehtaan palossa – käytössä drone, Cobra ja pyöräkuormaaja

Tirilän VPK:n Cobra-sammutusleikkuri mahdollistaa tulipalon jäähdyttämisen ja sammutustyön ilman tarvetta tunkeutua heti tilaan sisälle.

Tirilän VPK:n Cobra-sammutusleikkuri mahdollistaa tulipalon jäähdyttämisen ja sammutustyön ilman tarvetta tunkeutua heti tilaan sisälle.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien erikoisosaamisesta ja kalustosta oli suuri hyöty pellettitehtaan tulipalon sammuttamisessa Luumäellä.

Perjantai-iltana 4. toukokuuta syttyneen palon sammutustyö oli haastavaa, sillä purun sekaan jää helposti kyteviä pesäkkeitä, jotka voivat syttyä uudelleen. Paloa sammutettiin koko viikonloppu, ja siihen osallistui parhaimmillaan lähes kaksikymmentä pelastusyksikköä.

Pelastustoiminnassa käytettiin tehokkaasti hyväksi Etelä-Karjalan sopimuspalokuntien monipuolista osaamista ja kalustoa.

Dronella tietoa palonsyystä

Lappeenrannan VPK:n Tero Forsman oli palopaikalla lauantaina lennättämässä dronea, eli RPAS-laitetta.

Pellettitehtaan palossa käytettiin Lappeenrannan VPK:n dronea tositehtävässä toista kertaa. Myös sen jälkeen dronelle on tullut käyttöä.

”Luumäen palossa selvitettiin, millaista dataa dronen avulla voidaan kerätä palonsyyntutkintaa varten. Heti seuraavana päivänä dronea kokeiltiin maastopalossa johtamisen yhtenä aputyökaluna”, Forsman kertoo.

Tero Forsman ja Lappeenrannan VPK:n Drone. (Kuva: Tero Forsman)

VPK:ssa on käynnissä hanke, joka tutkii RPAS-ympäristön käyttöä sopimuspalokuntatoiminnassa ja muussa yhdistystoiminnassa erityisesti viranomaisten tukemisen näkökulmasta.

”Vaikka hanke on vasta alkumetreillä, on jo nyt selvää, että dronelle on käyttöä.”

Hankkeen rahoittajina toimivat ELY -keskus ja Euroopan maaseuturahasto. Forsman kertoo, että hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda uutta kiinnostusta sopimuspalokuntatoimintaa kohtaan.

”Maaseudulla kärsitään kaikessa yhdistystoiminnassa jäsenien harvenemisesta. Ottamalla käyttöön uutta teknologiaa avataan uusi luku toiminnassa ja saadaan aikaan ihan uudenlaista vetovoimaisuutta”, Forsman kuvailee.

Ruokakauppias avaa ovet vaikka yöllä

Muonitusta Luumäen pellettitehtaan palossa hoitivat Lemin VPK:n naiset ja muutama mieskin. Hälytys muonitukseen tulee pitkäkestoisissa pelastustehtävissä sopimuspalokunnalle hälytysmuonitussopimuksen mukaisesti.

Lemin VPK:n hälytysmuonitusvuorossa päivystää jatkuvasti kolmen henkilön ryhmä. ”Käytännössä muonitustehtävälle mukaan pyydetään kuitenkin muitakin, aina sen mukaan, kuka on saatavilla. Yhtään hälytystä ei olla jouduttu jättämään väliin, aina on porukkaa löytynyt” kertoo Jaana Sinkko Lemin VPK:sta.

Luumäen tulipaloon laitettiin heti muonitushälytyksen tultua matkaan voileivät ja kahvit. Paikan päältä tuli nopeasti tieto, että tehtävä tulee kestämään kauan. Silloin muonitusryhmä laittoi sopan tulille, jotta paikalle saadaan kunnon ruokaa raskaan työn

Lemin VPK:n muonituspaikka. (Kuva: Lemin VPK)

tekijöille.

”Lemillä erityisen hienoa on se, että paikallinen K-kauppias tulee tarvittaessa avaamaan meille kaupan ovet – vaikka keskellä yötä. Luumäen palon aikanakin kävimme kahdesti yöllä hakemassa kaupasta tavaraa. Tämä helpottaa muonituksen järjestelyjä todella paljon”, Sinkko kertoo.

”Se on kuulkaa ihan eri asia syödä kolmelta yöllä makkarasoppaa kuin jotain karjalanpiirakkaa”, sanoi kiitollinen mies aamulla.

Cobrasta vääntöä jälkisammutukseen

Tirilän VPKn sammutusautossa on harvinaisen laaja sammutuskalusto. Auto sisältää kahden vesitykin ja runsaan vaahtokaluston lisäksi myös vuonna 2017 palokunnan hankkiman Cold Cut Cobra -sammutinleikkurin. Leikkuri mahdollistaa tulipalon jäähdyttämisen ja sammutustyön ilman tarvetta tunkeutua heti tilaan sisälle. Cobra on sijoitettu kiinteästi Tirilän VPK:n sammutusautoon.

Sunnuntaina aamulla Luumäen palokunta sai uuden hälytyksen pellettitehtaalle. Purusiilo oli alkanut kärytä ja paloi erittäin hankalassa paikassa. Palomestari Lasse Vallentin kertoo, että jonkin aikaa sammutustöitä tehtiin Luumäen omalla väellä. Sen jälkeen kutsuttiin avuksi Tirilän VPK.

Palomies Kalle Lantta käyttää Luumäen pellettitehtaan palossa Tirilän VPK:n Cobra-sammutusleikkuria (Kuva: Tirilän VPK).

”Cobra -leikkurista oli suuri apu sammutustöissä. Cobran avulla saatiin sammutettua vastaanottosiilon ympärille monttuun valunuttua purua teräslevyn läpi. Ilman sitä olisi jouduttu lapiopelissä mättämään purua ahtaasta välistä useita kuutioita”, Vallentin kertoo.

Myös Luumäen sopimuspalokuntalaisten erikoisosaamisesta oli tilanteessa hyötyä. ”Toimenpidepalkkainen palokuntalainen tyhjensi tulipalon aikana kytevää purua satoja kuutioita tehtaan pyöräkuormaajalla, kun tehtaan omaa väkeä ei ollut paikalla.”

Sopimuspalokunnat, kehittäkää erikoisvahvuuksianne!

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kannustaa sopimuspalokuntia aktiivisesti hakemaan erikoisvahvuuksia ja kehittämään omaa toimintaansa niiden kautta.

”Pellettitehtaan palo on hyvä esimerkki saumattomasta yhteistyöstä eri työntekijäryhmien välillä”, toteaa Länsi-Saimaan palopäällikkö Esa Viiru, jonka toimialueeseen kuuluu myös Luumäki.

Viiru peräänkuuluttaa sopimuspalokuntien hyödyntämistä entistä tehokkaammin – myös valtakunnallisesti.

”Sopimuspalokunnissa on todella paljon hyvää osaamista jota voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin pelastustoiminnassa ja sen tukena. Pelastuslaitoksilla kannattaakin kasvattaa avoimuutta ja uskallusta sopimuspalokuntien osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.”

Teksti: Johanna Franzén

Kuvat: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää