Operatiivinen toiminta 21.3.2019

Suomi lähettää ICT-apua Mosambikiin – ”Tiedonhallinta ja logistiikka korostuu tässä vaiheessa”

EU:n pelastuspalvelumekanismi hakee paraikaa useita asiantuntijoita tiimiinsä. Suomesta ehdolla on viisi pelastustoiminnan ammattilaista.

EU:n pelastuspalvelumekanismi hakee paraikaa useita asiantuntijoita tiimiinsä. Suomesta ehdolla on viisi pelastustoiminnan ammattilaista.

Suomi lähettää pelastustoiminnan asiantuntija-apua Mosambikiin. Sisäministeriö tiedotti torstaina, että Idai-syklonin runtelemille alueille Mosambikiin lähetetään ainakin suomalainen ICT-asiantuntija. Muiden asiantuntijoiden osalta valmistelut ovat käynnissä.

Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan valmiussuunnittelija Jukka Räsänen kertoo, että ICT-asiantuntija on Suomen kansainvälisen pelastusmuodostelman Finn Rescue Teamin aktiivijäsen. Hän työskentelee osana Kansainvälisen humanitaarisen kumppanuusverkoston tiimiä, ja hänen tehtävänsä liittyy tietoliikenneyhteyksien jälleenrakentamiseen. Operaation alustava kesto on noin kuukausi.

”Sinne luodaan satelliittiviesti- ja tietoliikenneyhteyksiä muun muassa YK:n ja EU:n käyttöön. Ensimmäinen tehtävä on satelliittiviestiyhteyksien saaminen alueelle ja sen jälkeen niiden ylläpitäminen. Lisäksi tehdään tarvittavia muita ICT-tuen tehtäviä.”

Tietoverkot alhaalla, tiet poikki

Sykloni osui Afrikan mantereelle viime torstaina. Tällä hetkellä avuntarve alueella on valtava. Räsänen korostaa, että alueelle on erittäin tärkeää saada oikea apu oikeassa muodossa.

”Erityisesti tiedonhallinnan ja logistiikan osaaminen korostuu tässä vaiheessa. Tiet ovat poikki, avunkuljettamiseen ei ole kalustoa, ja sähkö- sekä puhelinverkot ovat laajasti alhaalla.”

Paikalla on suuria, luoksepääsemättömiä alueita. Tuhojen laajuus selviää pikkuhiljaa.

”Beiran kaupunki on käytännössä Helsingin kokoinen, eli myrsky on aiheuttanut enemmän tai vähemmän ongelmia lähemmäs miljoonalle ihmiselle pelkästään Mosambikin alueella.”

Räsänen huomauttaa, että vaikka nyt puhutaan Mosambikin alueoperaatiosta, myös lähivaltioissa on ollut vastaavia tuhoja.

 EU määrittelee kriteerit

Mosambikin hallitus on pyytänyt kansainvälistä apua tilanteen hoitamiseen EU:n pelastuspalvelumekanismilta, johon Suomi kuuluu. Pelastuspalvelumekanismi hakee paraikaa useita asiantuntijoita omaan tiimiinsä. Suomesta ehdolla on viisi pelastustoiminnan ammattilaista Finn Rescue Teamista.

”EU-tiimiin haetaan ainakin logistiikkahenkilöstöä. Lisäksi siellä tarvitaan henkilöstöä tarvekartoitukseen, tiedon keräämiseen, analysointiin ja koordinointitehtäviin”, Räsänen kertoo.

EU:n pelastuspalvelumekanismissa on 32 jäsenvaltiota. EU tekee päätöksen lähtijöistä lähipäivien aikana. EU:n pelastuspalvelumekanismi määrittelee kriteerit katastrofialueille lähetettävien asiantuntijoiden osaamiselle ja koulutukselle.

”Pelastustoiminnan pelastaja tehtäviin lähtevät aina pelastustoiminnan koulutetut ammattilaiset. Tukitoimintoihinkin on aina vaatimuksena ammatillisen erityisosaamisen lisäksi vahva pohjakoulutus kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja mielellään kenttäharjoituksia, että voidaan varmentaa, että asiantuntijaosaaminen on riittävällä tasolla”, Räsänen kertoo.

Maailmalla on useita kriisejä

Räsänen muistuttaa, että maailmassa on meneillään useita muitakin isoja kriisejä.

”Avustustyöntekijöitä on kiinni useassa kriisissä, ja avustustyöntekijöiden, osaamisen sekä materiaalin määrä on rajallinen. Isot katastrofit venyttävät tälläkin hetkellä tiukalla olevaa YK- ja EU-järjestelmää aina lisää. Se toimii edelleen hyvin, mutta tämä on yksi uusi katastrofi muiden katastrofien joukossa. Asiantuntijoille on siis laajasti kansainvälisesti kysyntää. Äärisääilmiöt lisäävät katastrofiriskiä globaalisti.”

Idai-sykloni saattaa YK:n mukaan olla eteläisen pallonpuoliskon pahin sään aiheuttama katastrofi. Syklonin reitillä Mosambikissa oli arvioiden mukaan 1,7 miljoonaa ihmistä.

Suomessa avunantokapasiteetin koordinaatiosta ja ylläpidosta vastaa sisäministeriö. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja muodostelmien logistiikasta sekä kansainvälisen pelastustoiminnan käytännön toteuttamisesta.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää