Operatiivinen toiminta 7.7.2016

Työturvallisuuteen on muitakin keinoja kuin vasteen nosto

Helsingin pelastuslaitos käyttää liikenteen hidastamiseen hidastusmattoja.

Helsingin pelastuslaitos käyttää liikenteen hidastamiseen hidastusmattoja.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Mika Eilola allekirjoittaa kouluttajien kokemuksen siitä, että autoilijoiden välinpitämättömyys maanteillä on lisääntynyt.

Pelastustieto julkaisi aiheesta jutun verkossa sekä tuoreimmassa lehdessä 4-5.

Eilola ei ota kantaa siihen, ovatko vasteet riittäviä muualla Suomessa, mutta kertoo, että esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla vasteiden muuttamista ei ole harkittu.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella palopäällikkönä työskentelevä Eilola muistuttaa, että pelastuslaitosten toimintatapa perustuu toimintaympäristön riskinarvioon, ja vasteet määritellään sitä kautta.

Hän huomauttaa, että työturvallisuutta voidaan parantaa muutenkin kuin nostamalla vastetta.

”Kun puhutaan tieliikennepelastamisesta, ensimmäinen ajatus on, että työnantajan täytyy ryhtyä muuttamaan vasteita, pitää saada enemmän kalustoa ja henkilökuntaa. Työturvallisuuteen pystytään vaikuttamaan myös oman toimintatavan laadullisella parantamisella, työturvallisuuden huomioimisella ja onnettomuustilanteen riskinarvioinnilla.”

”Onko paloautoista nostettu mastot ylös, näkyykö vilkku mahdollisimman kauas, onko huomiovalot laitettu päälle? Minkälaisissa asusteissa liikenteen varoittaja on?” Eilola kysyy.

Lue koko juttu Pelastustiedosta 4-5.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Helsingin pelastuslaitos

Lue lisää