Operatiivinen toiminta 4.1.2022

Uusi ennakoiva toimintamalli antaa ensihoitajalle työkaluja väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen

Ensihoito- ja pelastusaloilla työskentelevistä lähes jokainen on kohdannut eriasteista henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai niiden uhkaa työuransa aikana.

Ensihoito- ja pelastusaloilla työskentelevistä lähes jokainen on kohdannut eriasteista henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai niiden uhkaa työuransa aikana.

Työturvallinen ennakoiva toimintamalli soveltuu käytettäväksi ensihoitotehtävillä ja operatiivisessa pelastustoiminnassa.

Miten ensihoitaja tai pelastaja voi lähestyä uhkaavalta tuntuvaa tilannetta? Miten kohdata väkivaltainen tai väkivallalla uhkaava asiakas tai potilas?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Työturvallinen ennakoiva toimintamalli. Sen ovat kehittäneet palomies-ensihoitaja Tuomas Puukko sekä ensihoitaja ja ensihoidon kenttäjohtaja Saija Fält sisäministeriön rahoittamassa hankkeessa. Lisäksi he ovat suunnitelleet toimintamalliin perustuvan koulutuskokonaisuuden.

Työturvallinen ennakoiva toimintamalli soveltuu käytettäväksi ensihoitotehtävillä ja muussa operatiivisessa pelastustoiminnassa. Koulutuskokonaisuus puolestaan sisältää ohjeet sekä teoria- ja harjoitusmateriaalin kouluttajalle. 

Laaja kirjo eri koulutuksia

Pelastuslaitoksissa on jo vuosia järjestetty vaara- ja uhkatilannekoulutuksia. Kirjo on ollut laaja niin koulutusten, kouluttajien kuin toimintaohjeidenkin osalta. Ennakoivan toimintamallin ja koulutuskokonaisuuden tavoitteena on yhtenäistää pelastuslaitosten toimintaohjeita vaara- ja uhkatilanteissa. 

”Pidämme operatiivista työtä tekevien työturvallisuuden kehittämistä yhtenäisen toimintamallin ja koulutuksen avulla erittäin tärkeänä. Toivomme uuden toimintamallin käyttöönottoa koulutuskokonaisuuden avulla lähitulevaisuudessa ainakin Helsingin ja Uudenmaan pelastuslaitosten alueella. Suunnittelemme parhaillaan, miten toimintamalli tuodaan osaksi operatiivista toimintaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tuomas Puukko.

Saija Fält ja Tuomas Puukko ovat kehittäneet ensihoitoalalle yhteisen ennakoivan toimintamallin. Kuvituskuva: Niklas Lindblad

Uhkatilanteet osa jokapäiväistä työtä

Ensihoito- ja pelastustehtävien asiakas- ja potilaskohtaamisiin liittyvien vaaratilanteiden määrä on kasvanut merkittävästi. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tilaston mukaan henkilöstön ilmoitukset väkivalta- ja uhkatilanteista yli kaksinkertaistuivat vuosien 2014–2018 välillä. Vuonna 2020 ilmoituksia tehtiin 343 kappaletta. Pelastusalalla on arvioitu, että tilastoihin kirjautuu vain osa uhkatilanteista.

Ensihoito- ja pelastusaloilla työskentelevistä lähes jokainen on kohdannut eriasteista henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai niiden uhkaa työuransa aikana. Vaara- ja uhkatilanteista on muodostunut lähes jokapäiväinen osa ensihoitotyötä. Vaaratapahtumatilastot ja useat ensihoitohenkilöstölle teetetyt kyselytutkimukset osoittavat ilmiön yleisyyden.

Valtakunnallista toimintamallia ei ole

Vaara- ja uhkatilanteiden yleisyyden perusteella yhtenäiselle, ennakointiin perustuvalle toimintamallille ja koulutukselle olisi tarvetta myös valtakunnallisella tasolla, sillä tällä hetkellä yhtenäistä toimintamallia ei ole.

”Suositamme, että Työturvallinen ennakoiva toimintamalli ja koulutuskokonaisuus otetaan käyttöön tulevilla hyvinvointialueilla valtakunnallisesti, ministeriöiden välisen yhteistyön avulla”, Puukko ja projektiasiantuntija Saija Fält toteavat.

”Uskomme, että Työturvalliseen ennakoivaan toimintamalliin perustuvalla koulutuskokonaisuudella voimme parantaa meidän jokaisen operatiivista työtä tekevän ja siihen opiskelevien työturvallisuutta.”

Teksti: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Kuva: Victor Lang 

Lue lisää