Paloturvallisuus 18.1.2018

Laitelaki uusiksi – ”Tarkoitus karsia epäselvyydet ja turhat päällekkäisyydet”

Pelastustoimen laitteista annettu laki eli niin kutsuttu laitelaki koskee erilaisia paloturvallisuuslaitteita.

Pelastustoimen laitteista annettu laki eli niin kutsuttu laitelaki koskee erilaisia paloturvallisuuslaitteita.

Yhteensopivuus on tärkeä ohjenuora, kun sisäministeriössä alkaa pelastustoimen laitelain uudistamishanke. Sisäministeriö asetti tammikuussa työryhmän tukemaan hankkeen valmistelua.

Pelastustoimen laitteista annettu laki eli niin kutsuttu laitelaki koskee erilaisia paloturvallisuuslaitteita kuten palovaroittimia ja käsisammuttimia, sekä rakennusten poistumisreittien merkitsemisessä käytettäviä opasteita.

Sisäministeriö tarkistaa lain uudistustarpeet ja valmistelee lakiin tarvittavat muutokset.

Nykyinen laitelaki on vuodelta 2007, jonka jälkeen rakennusten palo- ja käyttöturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskeviin säädöksiin on tullut muutoksia. Sisäministeriön mukaan näiden muutosten vaikutukset laitelakiin on syytä arvioida.

Ei vaikuta pelastuslaitosten arkeen

Sisäministeriön neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi kertoo, että hankkeessa on tarkoitus sovittaa yhteen laitelaki ja eri turvallisuussäädökset.

”Tarkoitus on karsia epäselvyydet ja turhat päällekkäisyydet niin, että valvontaviranomaisten työ olisi mahdollisimman sujuvaa. Hankkeessa tehtävä työ on hyvin teknistä.”

Lisäksi hankkeessa tarkistetaan laitteisiin liittyviä henkilörekistereitä koskevan sääntelyn riittävyys, kuten esimerkiksi se, missä määrin rekistereitä saa koota verkkoon. Esimerkiksi Tukesilla on lukuisia rekistereitä turvallisuuden eri sektoreilla.

”Tarkistamme, että meidänkin lainsäädännössämme asiat ovat kunnossa”, Rajaniemi sanoo.

Pelastuslaitosten käytännön työhön laitelain uudistaminen ei vaikuta ainakaan suoraan.

”Tämä koskee eniten eri tuotteita, jolloin vaatimukset kohdistuvat tuotteiden valmistaja-maahantuojaan ja esimerkiksi siihen, millaiset toimivaltuudet Tukesilla on puuttua, kun havaitaan määräysten vastaisia tuotteita. Ensisijassa tämä ei koske pelastuslaitoksia tai pelastusviranomaisten tekemää valvontatyötä.”

Lue täältä sisäministeriön tiedote.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää