Paloturvallisuus 1.12.2021

Katso videot: Palontorjuntatekniikkaa testeissä – teknologia toimii ja turvaa arkea sekä asumista

Liesipalokokeet osoittivat, että palon tunnistaminen ja sammuttaminen liesituulettimen kuvun alta on vaikeaa.

Liesipalokokeet osoittivat, että palon tunnistaminen ja sammuttaminen liesituulettimen kuvun alta on vaikeaa.

Turun Varissuolla avautui alkuvuodesta hieno mahdollisuus testata sammutuslaitteistoja sekä koko palontorjuntatekniikan ketjun toimintaa purettavissa kerrostaloissa. Sammutuslaitteisto tuo arvokasta lisäaikaa poistua, mutta apua tarvitaan silti.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK keräsi yhteistyössä laitetoimittajien kanssa testeihin tuotteita, joilla voidaan tunnistaa, rajata tai sammuttaa asunnossa tapahtuva palo. Palokokeiden tarkoitus oli kartoittaa, kuinka hyvin eri tekniset vaihtoehdot reagoivat ja tunnistavat riskitilanteen kehittymisen sekä sammuttavat tai vähintään rajaavat palon siten, että asukkaalle saadaan lisää turvallista poistumisaikaa.

”Jokaisella tekniikalla on oma selvä roolinsa, joten ei voi sanoa, että yksi toimi kokeissa parhaiten. Sammutuslaitteistot täyttivät niille tarkoitetut tehtävänsä. Esimerkiksi palovaroittimet toimivat aikaisessa vaiheessa, mutta merkittävää on myös monikriteeri-ilmaisimien toiminta paloilmoittimella. On ratkaisevaa, kuinka palon tunnistamista ja avun saantia paikalle voitaisiin nopeuttaa mukauttamalla tunnistuskriteereitä asunnon olosuhteisiin ja riskeihin”, kertoo SPEKin turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto.

SPEKin vanhempi asiantuntija Ilpo Leino sytyttämässä olohuonepaloa. Testeissä haettiin todellisuutta vastaavia olosuhteita.

Tärkeää on Lehdon mukaan tunnistaa asukkaan tarpeita ja normaalia arkista toimintaa. Näin pystytään arvioimaan se tekniikka, jonka hankinnalla pystytään tukemaan juuri tämän turvallista arkea.

”Esimerkiksi palovaroitinten määrän ja sijainnin osalta olennaista ei ole vain se, kuinka isosta asunnosta on kyse, vaan se, missä nukutaan ja missä on mahdollisia vaaranpaikkoja sekä palon syttymislähteitä.”

Tilojen järjestelystä vastasi Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Kokeista raportoivat yhteistyössä SPEK ja Tampereen yliopisto. Työn tuloksena julkaistaan myös vapaasti käytettäväksi videomateriaalia, jonka tavoitteena on paloturvallisuuden ja asenteiden kehittäminen. Materiaalia voi hyödyntää paloturvallisuusperehdytyksissä ja koulutuksissa.

Lue lisää Pelastustiedosta 8/2021. Pelastuslaitoksen mittavista harjoituksista kohteessa kerrottiin numerossa 4–5/2021.

Teksti: Kimmo Kaisto
Kuvat: SPEK


Paloturvallisuustekniikan testausta asuntokohtaisissa palokokeissa

SPEKin toteuttamissa palokokeissa selvitettiin, kuinka hyvin eri tekniset vaihtoehdot reagoivat ja tunnistavat riskitilanteen kehittymisen sekä sammuttavat tai vähintään rajaavat palon siten, että asukkaalle saadaan lisää turvallista poistumisaikaa.

SPEK toteutti palokokeet keväällä 2021 yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja laitetoimittajien kanssa ja laati kokeista raportin yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Katso videot palokokeista ja tutustu perehdytysmateriaaliin.

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää paloturvallisuutta ja kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja teknisiä mahdollisuuksia. Lue lisää ja tilaa myös palontorjuntatekniikan uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla.

Lue lisää