Paloturvallisuus 31.12.2021
Facebook (13)

Pohjoismaat vetävät yhtä köyttä myös tulitöissä – yhteistyötä jo vuosikymmeniä

Vuonna 2019 pohjoismaisen kokouksen yhteydessä tutustuttiin juuri avattuun Kööpenhaminan automaattimetron uuteen kehälinjaan M3:een, jonka kaikille asemille Kone oli toimittanut hissit ja liukuportaat. Kuva: SPEKin arkisto.

Vuonna 2019 pohjoismaisen kokouksen yhteydessä tutustuttiin juuri avattuun Kööpenhaminan automaattimetron uuteen kehälinjaan M3:een, jonka kaikille asemille Kone oli toimittanut hissit ja liukuportaat. Kuva: SPEKin arkisto.

Pohjoismaiset palontorjuntajärjestöt ovat tehneet vuosikymmeniä yhteistyötä myös tulityöturvallisuuden eteen. Konkreettinen esimerkki yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tasosta on tulityökorttien yhteispohjoismainen voimassaolo Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Pohjoismaisia tulityökokouksia järjestetään pari kertaa vuodessa. Asialistalla ovat muun muassa koulutusuudistukset, tilastot koulutetuista ja tapahtuneista tulityövahingoista, kansalliset ja kansainväliset standardit ja ohjeet sekä niiden uudistaminen ja laadunvalvonta.

Myös koronapandemian vaikutuksia tulityökoulutukseen on seurattu tiiviisti yhteispohjoismaisissa kokouksissa. Koulutuksen sopeuttamisessa suosituksiin oli maakohtaisia eroja, mutta tulityöturvallisuuden parantaminen pysyi kaikilla päämääränä.

Pohjoismaiset koulutusjärjestelmät ja -konseptit kehittyvät ja elävät paitsi yhteistyössä myös omia teitään. Viime aikoina eroavaisuuksia on ilmaantunut siinä määrin, että tulityökorttien vastavuoroinen ja kattava voimassaolo Pohjoismaissa on uhattuna. Yhteinen tahtotila on kuitenkin mahdollistaa keskinäisen hyväksynnän jatko.

Pohjoismaissa on voimassa yhteensä noin miljoona tulityökorttia.

Teksti: Jarkko Sorjonen

Lisää juttua tulitöistä Pelastustiedossa 9–10/2021.

Lue lisää