Paloturvallisuus 22.8.2018

Tulipalon kehittyminen havainnollistuu turvallisesti MOPSI:ssa

MOPSI-simulaattorissa järjestetään huoneistopalon sammutusnäytöksiä Turvallisuusmessuilla Tampereella 11.-13. syyskuuta.

MOPSI-simulaattorissa järjestetään huoneistopalon sammutusnäytöksiä Turvallisuusmessuilla Tampereella 11.-13. syyskuuta.

MOPSI-simulaattorissa voi tutustua palon kehittymiseen ja alkusammutustaitojen merkitykseen realistisessa, mutta turvallisessa ympäristössä.

Tulipalossa ensimmäisten minuuttien toimenpiteillä on merkittävä rooli vahinkojen laajuuden kannalta. Myös alkusammutusvälineiden valinnalla on merkitystä sammutuksen onnistumiselle ja jälkivahinkojen torjumiselle.

Pelastusopiston MOPSI-simulaattorissa järjestetään huoneistopalon sammutusnäytöksiä Turvallisuusmessuilla Tampereella 11.-13. syyskuuta.

Pelastusopiston MOPSI eli mobilisoitu palontorjunnan simulaattori on palontutkinnan käytännön harjoituksiin tarkoitettu simulaattori. Simulaattori taipuu myös palon kehittymisen ja ilmiöiden havainnollistamiseen sekä turvallisuusviestinnän tilaisuuksissa ja messukäytössä.

Rekan puoliperävaunuun tehdystä simulaattorista löytyy 15-paikkainen AV-varusteltu luentotila, polttotila ja laitetila. Simulaattorin alkuperäinen toiminta-ajatus oli toimia siirrettävänä palontutkinnan käytännön harjoitusten toteutuspaikkana.

Alkusammutusvälineet ja uudet selvitysmallit tutuksi

Turvallisuusmessujen ulko-osastolla on jokaisena messupäivänä kaksi näytöstä Pelastusopiston MOPSI-simulaattorilla. Lisäksi nähtävillä on videomateriaalia erilaisista kodinkonepaloista ja niiden alkusammutuksesta. Osastolla on myös uusinta tietoa muun muassa akkupalojen hallinnasta, palovaroittimista ja kodinkonepaloista.

Esillä on uusinta sammutustekniikkaa, kuten käsisammuttimia, läpilyöntijauheputkia ja heittosammuttimia.

Turvallisuusmessujen ulko-osaston toteuttavat yhteistyössä Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Pirkanmaan pelastuslaitos. Ulko-osasto tarjoaa tietoa nykyaikaisista alkusammutinvälineistä ja mahdollisuuden tutustua lähemmin pelastuslaitosten toimintatapoihin tulipalotilanteessa.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää