Paloturvallisuus 28.11.2022

Tulisijojen ja savupiippujen vaaratilanteista etsitään esimerkkejä – niistä kootaan virhekortit ensi vuoden aikana

Nyt etsitään esimerkkejä tulisijojen ja savupiippujen vaaratilanteista, joita voidaan hyödyntää virhekorttien laadinnassa. Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä FISE Oy aloitti hankkeen tämän vuoden syksyllä ja valmista on ensi vuoden elokuun lopussa. Juuri nyt etsitään virhetilanteita ja niitä toivotaan ilmoitettavan heti.

Virhekorttien tavoitteena on lisätä tietoa toimialan jakelijoiden, suunnittelijoiden, valmistajien, asentajien, rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisten sekä nuohoojien keskuudessa, jotta vastaavat kuvatut ongelmatilanteet ennaltaehkäistään tulevaisuudessa. Virhekortit käsitellään FISE Oy:n kokoamassa asiantuntijaryhmässä ja julkaistaan FISE Oy:n verkkosivuilla. Hanke toimii jatkona vuonna 2019 toteutetulle hankkeelle, jossa laadittiin vastaavia virhekortteja. Lisää tietoa voit lukea täältä.

Virhekortin sisältö

FISE Oy:n periaatteiden mukaisesti virhekorttiin kuvataan itse virhe, aiheutuvat ongelmat, sen korjaaminen ja hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu. Virhekortti on ytimekäs, noin kahden sivun kuvaus näistä kohdista. Niissä keskitytään ongelmatilanteisiin, joissa virhe voi vaikuttaa rakennuskohteen paloturvallisuuteen tai rakenteelliseen ongelmaan. Kyseessä voi olla jakeluportaan virhe (tuotteiden soveltuvuus, CE-merkintä), suunnitteluvaiheen virhe, materiaalivirhe, toteutusvaiheen virhe (valmistus/asennus) sekä ylläpidon (huolto/korjaus/ saneeraus) virhe.

Haettavat virhekuvaukset

Haemme nyt virhekuvauksia, jotka ovat johtaneet tai olisivat voineet johtaa (läheltä piti – tilanteet) riskitilanteeseen joko paloturvallisuuden kannalta tai rakenteellisesti (painumat, halkeamat, vesivuodot etc.). Virhekuvaus on vapaamuotoinen, sisältäen esimerkiksi:

  • valokuvia kohteesta (suositus)
  • lyhyt kuvaus virhetilanteesta ja sen mahdollisista seurauksista
  • yhteyshenkilö

Kaikki informaatio käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, tuote- ja valmistajanimet poistaen.

Hankkeen toteutusaika on 30.9.2022 – 31.8.2023. Sen rahoittajina toimivat muun muassa Palosuojelurahasto ja TUKES. Hankkeen avulla laaditaan yhteensä kymmenen virhekorttia, mutta toivomme käytännön jatkuvan myös sen jälkeen, joten virhetilannekuvauksia voi lähettää jatkossakin. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Industria Oy:n Jari Valtonen, jolle pyydämme lähettämään tämän tiedotteen mukaisesti savupiippuja ja tulisijoja koskevia virhetilanteita sähköpostitse: jari.valtonen@industria.fi

Lisätietoja:

FISE Oy Timo Korhonen, 0500 678 229 timo.korhonen@fise.fi
Industria Oy Jari Valtonen, 050 574 5654 jari.valtonen@industria.fi

Lue lisää