Paloturvallisuus 31.8.2020

Turvallisuus osana arjen asumisen helppoutta teemaksi asuntomessuilla

Asuntomessujen taloissa on näyttäviä sisustusratkaisuja ja turvallisuuteenkin liittyvää tekniikka niistä löytyy, mutta voitaisiinko niistä kertoa messukävijöille seikkaperäisemmin?

Asuntomessujen taloissa on näyttäviä sisustusratkaisuja ja turvallisuuteenkin liittyvää tekniikka niistä löytyy, mutta voitaisiinko niistä kertoa messukävijöille seikkaperäisemmin?

”Miksi turvallisuus nähdään edelleen erillisenä kokonaisuutena eikä osana arjen asumisen helpottamista?” Näin kysyy vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä. Kysymys kumpuaa SPEK:n asiantuntijoiden näkemyksistä, kun he kävivät tutustumassa Tuusulassa järjestettyihin asuntomessuihin. Asuntomessut päättyivät sunnuntaina ja ensi kesänä ne järjestetään Lohjalla.

Messuille rakennetuissa taloissa on myös paljon hienoa turvallisuustekniikkaa ja automaatiota, mutta sitä ei tuotu selkeästi esille messukävijöille.

”Niistä pitää osata ottaa itse lisää tietoa”, Leino sanoo.

Hän ehdottaakin, voisiko asuntomessujen teemana olla asumisen helppous, jossa muiden mukana esillä olisi myös turvallisuus. Tällöin turvallisuus rakentuukin älykkään automaation tukemasta sujuvasta arjesta.

Asumisen messut

Voisiko kyseessä olla jatkossa enemmän asumisen messut?

”Messujen hienoissa taloissa esitellään kauniita pihoja ja kalusteita, mutta asukas, ihminen jää vähemmälle huomiolle. Meillä on autoissa hienoa tekniikka, mutta miksi samaa ei ole kodeissa.”

Tuusulan messutaloista löytyy hyvin turvallisuustekniikkaa, kuten riittävä määrä palovaroittimia ja jopa yli minimivaatimusten. Yhdessä talossa niitä oli jopa jokaisessa huoneessa.

”Eri kohteissa oli myös erilaisia ilmaisimia. Savuun perustuvaa tunnistusta ei pidä kuitenkaan korvata esimerkiksi lämpövaroittimella, vaan se tukisi ja olisi lisänä”.

”Myös kiukaiden erilliset säätö- ja ohjauspaneelit sekä keskitetyt ohjausjärjestelmät, joilla asukas voi ilmoittaa napin painalluksella olevansa kotona tai poissa kotoa, olivat myönteisiä asioita.”

Joissakin taloissa hätäpoistumiseen tarkoitetut tikkaat oli asennettu siten, että niistä poistuminen nopeasti on hankalaa.

”Täyttävät kyllä vaatimuksen siitä, että reitti turvaan on järjestetty, mutta käytännössä ne voivat olla mahdottomia tai ainakin erittäin hankalia käyttää.”

Ilpo Leino sanookin, että vaatimukset varateistä ovat liian joustavia. Suunnittelijalle jää toteutukseen liikaa omaa harkintaa.

Keittiön turvallisuus esille

Samoin alkusammutuskalustoa ei löytynyt taloista muuten kuin messujen ajaksi asennettuna. Yksi talo teki tässä onneksi poikkeuksen. Messutaloista puuttui myös suojalevyjä takkojen edustoilta. Näinköhän kyseessä olivat myös väliaikaiset messujärjestelyt?

Asuntomessutalosta löytyi myös designtuotteena sammutinkaappi.

”Niidenkin pitäisi olla osa arkea. Voisiko urakoitsija antaa esimerkiksi sammutuspeitteen tervetuliaislahjaksi asukkaalle?”

Kodissa keittiö on liian usein turvaton paikka. Liedestä ja uunista syttyy tilastollisestikin liian usein tulipalo.

”Liesivahdit puuttuivat valitettavan monesta kohteesta tai ainakaan niitä ei keittiöasennuksissa nähty. Tosin keittiöihin ei messukohteissa pääse kovin lähietäisyydeltä tutustumaan. Olisi hienoa, jos keittiön turvallisuustekniikkaa voitaisiin esitellä selkeästi, kun nyt keittiön joutuu kohteissa kiertämään kaukaa narujen takaa.”

Taloautomaatio nähdään edelleen vain lisävarusteena eikä asumista helpottavana tai turvallisuutta parantavana.

”Ei tässä talossa sellaisia hienouksia ole, vastattiin, kun sitä messuilla kysyimme”, Ilpo Leino toteaa.

Ei merkittäviä lisäkuluja

Kustannukset nousevat usein esille, kun automaatiosta ja turvallisuustekniikasta puhutaan.

”Lisäominaisuudet eivät välttämättä tuo merkittäviä lisäkustannuksia verrattuna perustaloon perustekniikalla.”

”Kun asiakas saadaan ymmärtämään asian merkitys, ollaan valmiita myös lisäsatsaus tekemään”, Ilpo Leino uskoo.

”Messukohteissakin kylpyhuonekalusteet saattoivat olla niin arvokkaita, että samalla rahalla automatisoitaisiin koko talo”, hän sanoo.

Tämän kiukaan asennuksessa ei ole noudatettu asennusohjeita ja suojaetäisyys lauteisiin ei ole riittävä.

Sopisi hyvin teemaksi

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kehitysjohtaja Anne Pallaste sanoo, että ehdottomasti asumisen helppous ja turvallisuus siinä mukana voisi olla teemana asuntomessuilla.

”Kestävä asuminen on yhtenä teemana tämän vuoden messuilla Tuusulassa. Asukkaat ovat esimerkiksi tehneet omat energiatarinansa, jossa ottavat kantaa, millaisilla valinnoilla he pyrkivät tekemään energiakulutuksen osalta ratkaisuja kestävästi asuessaan omassa kodissaan. Samalla tavalla arjen sujuvuus ja siihen liittyvä turvallisuus voisi olla teemana. Silloin se lähtisi jo kotien suunnittelusta ja miten se näkyy asumisen arjessa, kun messujen jälkeen eletään omassa kodissa.”

Asuntomessujen teemoja pohditaan jo siinä vaiheessa, kun haetaan messupaikkakunnaksi. Teemat muovautuvat rakentamisen teemoista tapahtuman teemoiksi. Nyt on messupaikkakunnat päätetty vuoteen 2025, jolloin messut järjestetään Oulussa.

”Teematyö on pitkäjänteistä”, Anne Pallaste sanoo.

Teksti: Esa Aalto
Kuvat: Esa Aalto ja Kari Kohvakka

Lue lisää