Paloturvallisuus 4.9.2017

Vuosaari herätti kysymyksen kerrostalojen sammutuslaitteistoista: ”Ei perusteltua”

Tulipalo alkoi saunan kiukaan sytyttämistä kankaista.

Tulipalo alkoi saunan kiukaan sytyttämistä kankaista.

Ympäristöministeriö ei aio laatia erillistä suunnitelmaa automaattisten sammutuslaitteistojen asentamisesta kaikkiin uusiin ja peruskorjattaviin kerrostaloihin. Ministeriön mukaan laitteistojen asentaminen tavallisiin kerrostaloihin ei ole kustannus-hyötyanalyysien mukaan perusteltua.

Sammutuslaitteistojen asentaminen nousi esiin, kun Onnettomuustutkintakeskus tiedotti maanantaina Helsingin Vuosaaren asuntopalon valmistuneesta tutkinnasta.

Tuhoisassa kerrostaloasunnon tulipalossa Vuosaaressa kuoli viime joulukuussa maahanmuuttajataustainen äiti ja kolme lasta. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tulipalo alkoi saunan kiukaan sytyttämistä kankaista. Asunnossa ei ollut palovaroittimia.

Tutkinnan yhteydessä Onnettomuustutkintakeskus toisti suosituksensa, jonka mukaan ympäristöministeriön tulee laatia pitkän aikavälin suunnitelma siitä, asennetaanko uusiin ja peruskorjattaviin kerrostaloihin sekä mahdollisesti muihin asuinrakennuksiin automaattinen sammutuslaitteisto.

Erillistä suunnitelmaa ei aiota laatia.

”Ympäristöministeriö on jo aiemmin ilmoittanut Onnettomuustutkintakeskukselle, että erillistä suunnitelmaa ei laadita. Automaattisten sammutuslaitteiden tarvetta on ilmoitettu arvioitavan säädöskehityksen yhteydessä”, sanoo rakennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta vastaava ympäristöministeriön yli-insinööri Jorma Jantunen sähköpostitse.

Tavoitteena kustannusneutraali lopputulos

Jantusen mukaan sammutuslaitteisto voi tulla kyseeseen erityistapauksissa.

”Niin sanottujen normaalien asuntojen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla ei ole kustannus-hyötyanalyysien mukaan perusteltua”, Jantunen perustelee.

Hänen mukaansa luonnosvaiheessa olevassa ympäristöministeriön asetuksessa on ehdotettu, että sammutuslaitteistojen käyttöä edistetään tavalla, joka johtaa kustannusneutraaliin lopputulokseen nykysäädöksiin verrattuna.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että yli 56 metriä korkeassa rakennuksessa edellytettäisiin sammutuslaitteistoa ja aina vähintään kahta uloskäytävää, joista vähintään yksi olisi palolta ja savulta suojattu.

Jos taas 28-56 metriä korkea rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, riittää yksi uloskäytävä, joka on rakennuksen korkeuden mukaan joko palolta suojattu tai palolta ja savulta suojattu.

Jantunen huomauttaa, että asuinpuukerrostaloissa sammutuslaitteisto on ollut edellytyksenä jo aiemmin.

Vuosaaren paloon liittyen Onnettomuustutkintakeskus suosittaa myös, että ministeriöt kartoittavat maahanmuuttoon liittyvät arjen ja asumisen turvallisuutta koskevat ongelmat ja varmistavat maahanmuuttajien turvallisuutta koskevan perusosaamisen.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Onnettomuustutkintakeskus

Juttua editoitu 5.9. Tarkennettu asetusluonnoksen määräyksiä korkeiden rakennusten paloturvallisuudesta.

Lue lisää