Paloturvallisuus 25.1.2022

Yritysturvallisuusfoorumissa hieno kattaus uusista energiaratkaisuista aina tekoälyyn ja kriisinkestävyyteen

Erikoistutkija Laura Kuurne SPEKistä on perehtynyt tekoälyyn tulipalojen ennustamisessa. Teemapajassa innostuttiin pohtimaan muun muassa monenlaisia datankeruuseen liittyviä eettisiä ongelmia – eikä haitannut, vaikka mentiin yliajalle.

Erikoistutkija Laura Kuurne SPEKistä on perehtynyt tekoälyyn tulipalojen ennustamisessa. Teemapajassa innostuttiin pohtimaan muun muassa monenlaisia datankeruuseen liittyviä eettisiä ongelmia – eikä haitannut, vaikka mentiin yliajalle.

Verkostoituminen, ajankohtaiset esitykset ja ajatustenvaihto kasvotusten olivat Yritysturvallisuusfoorumin parasta antia marraskuun lopulla 2021. Ennakointi ja kriisinkestävyys liiketoiminnan jatkuvuuden elinehtona sekä älykäs teknologia kiinteistöjen riskienhallinnassa olivat puhuttavina teemoina.

Tero Haapala työskentelee Helsingin kaupungilla tilaturvallisuuspäällikkönä, jossa hän johtaa kaupungin tilaturvallisuusstrategiaa.

”Yhtenä aiheena oli kriisistä palautuminen, jota pidän tärkeänä turvallisuusjohtamisen painopisteenä. Akuutti tilanne kyetään yleensä hoitamaan, mutta haasteena on hallittu palaaminen arkeen niin, että fyysisen palautumisen lisäksi palaudumme myös psyykkisesti ja analysoimme tapahtuneen. Resilienssin valmentaminen ja häiriötilanteesta palautumisen kyvykkyys ovat nykyisessä turvallisuusympäristössä tärkeitä ominaisuuksia. Siihen foorumi antoi hyviä eväitä. Kuitenkin parasta antia olivat uudet tuttavuudet ja uudet verkostot, mutta myös ennestään tuttujen yhteistyökumppaneiden tapaaminen pitkästä aikaa kasvotusten.”

Tero Haapala kiittelee teemapajoja, joissa keskustelu oli vilkasta. Ihmisten erilaiset taustat ja kokemukset ovat rikkaus. Kuva: Helsingin kaupunki.

Tapahtumassa oli neljä erilaista teemapajaa. Ne olivat Haapalalle mieluisia.

”Pienryhmissä keskustelu on usein aktiivisempaa ja asiaan löytyy monenlaisia näkökulmia. Työpajoissa keskustelu kävi vilkkaana. Osallistujilla on hyvin erilaisia taustoja, osaamista ja kokemusta. Tätä monipuolisuutta kannattaisi jatkossakin ehdottomasti hyödyntää.”

Hänen mielestään organisaatioiden turvallisuustoimijat ovat usein ”yksinäisiä susia”.

”Foorumissa ympärillä on ihmisiä, jotka usein jakavat samat haasteet ja kehittämistarpeet. Tapahtumassa voi parhaimmillaan syntyä uudenlaisia työskentelytapoja, jossa työn tuki saattaakin löytyä organisaatiorajat ylittäen muista saman alan osaajista.”

Kentän kokemuksia ja hyviä keskusteluja

Mikko Malaska on rakennetekniikan ja rakenteiden suunnittelun professori Tampereen yliopistossa. Hänen esityksensä paloturvallisuudesta osana rakennusten älykästä talotekniikkaa herätti paljon keskustelua.

Mikko Malaskan mielestä on hienoa tavata kerralla iso joukko ihmisiä, jotka ovat kaikki asiantuntijoita alallaan ja tieto liikkuu.

”Olin mukana ensimmäistä kertaa kaksi vuotta sitten, kun vedimme työpajan SPEKin Lauri Lehdon kanssa. Muuten ei helposti tapaa näin isoa joukkoa ihmisiä niin turvallisuus-, paloturvallisuus-, kiinteistö- kuin vakuutuspuolelta. Nyt oli helpompi päästä keskusteluissa syvemmälle, kun oli jo verkostoitunut ensimmäisellä kerralla.”

Malaska arvostaa myös tapahtumassa saatavaa palautetta.

”Tällä kerralla kävi tuuri, että saimme vähän pidemmän puheenvuoron. Oli hyvä nähdä, miten haastattelututkimus peilautuu todelliseen toimintaan.”

Kaikki alustukset ja työpajat tarjosivat jotain mielenkiintoista.

”Uudet energiaratkaisut ja niiden paloturvallisuus kiinnosti ja herätti paljon keskustelua. Olin kuullut aiheesta aiemminkin, mutta alustuksessa tuli uutta tietoa, ja nyt oli sali täynnä ihmisiä, jotka tekevät näiden asioiden parissa työtä. Oli hienoa kuulla laajasti kentän kokemuksia ja osallistua itsekin keskusteluun.”

Tarpeet, haasteet ja ratkaisut

Malaskan mukaan tällaisessa tapahtumassa kuulee hyvin, missä mennään.

”Edustan itse tutkimuslaitosta. On tärkeä nähdä, minkälaisia haasteita ja ratkaistavia asioita maailmalla on – ja onko itsellä kykyä osallistua niiden ratkaisemiseen. Rakennesuunnittelijan kokemuspohjalla olen lähtenyt perehtymään paloturvallisuusjärjestelmien toteutukseen. Minulla on siis oma rakennusten palonkestävyyteen liittyvä intressi ja haluan nähdä, miten nämä järjestelmät toteuttavat sen.”

Tapahtumaan myös vuonna 2022

Siemensin liiketoimintajohtaja Matti Helkamo veti Yritysturvallisuusfoorumin suunnitteluryhmää.

”Tapahtuma sopii erinomaisesti yritysten turvallisuudesta vastaaville, riskienhallinnan asiantuntijoille, suunnittelijoille ja pelastuslaitosten riskienhallinnasta vastaaville. Alustavan palautteen mukaan yli 90 prosenttia ilmoitti osallistuvansa varmasti tai hyvin todennäköisesti myös ensi vuoden tapahtumaan. Runsaat 130 osallistujaa eri puolilta maata kertoo tapahtuman nauttimasta arvosta”, Helkamo iloitsee.

Pelastuslaitoksia kaivataan mukaan

SPEKin kehittämispäällikkö Heli Hätönen oli mukana jo kymmenettä kertaa. Hän oli toinen päivien juontajista Palopäällystöliiton koulutuspäällikön Mikko Poutalan parina.

”Ihmiset olivat kaivanneet keskustelua ja kasvotusten tapaamista. Perinteisiä tapahtumia tarvitaan tulevaisuudessakin. Järjestäjien tehtävä on laatia ohjelma sellaiseksi, että se antaa uusia näkökulmia arkeen ja eväitä varautua tulevaisuuden haasteisiin. Yritykset ja muut organisaatiot toivoisivat enemmän vapaamuotoista vuoropuhelua myös pelastuslaitosten edustajien kanssa.”

Yritysturvallisuusfoorumin Silja Symphonylla järjestivät yhteistyössä Suomen Palopäällystöliitto, Finnsecurity ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Paloinsinööriyhdistys. Artikkeli julkaistiin alun perin Pelastustiedossa 9–10/2021.

Teksti ja kuvat: Kimmo Kaisto

Lue lisää