Työhyvinvointi 17.6.2020

Pelastusalan työterveysseurannan opas uudistui

Pelastushenkilöstön työterveysseuranta: yhteistyö ja käytännöt. Julkaisija: Työterveyslaitos

Pelastushenkilöstön työterveysseuranta: yhteistyö ja käytännöt. Julkaisija: Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on julkaissut päivitetyn version pelastusalan henkilöstön työterveysseurannan oppaasta. Pelastushenkilöstön työterveysseuranta – yhteistyö ja käytännöt -niminen opas on luettavissa ilmaiseksi sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuarkiston kautta.

Opas korostaa työterveysseurannan tärkeyttä koko työuran ajan. Sen mukaan terveydentilan muutokset ja muut huomiota vaativat tilanteet tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain.

Työseurannan tavoitteena on huolehtia henkilön sopivuudesta työtehtäviin ja ennaltaehkäistä työperäistä sairastumista ja oireiden ja sairauksien pahentumista.

Oppaan tarkoitus on tarjota tietoa ja neuvoja pelastusalalla työskentelevän terveyden ylläpitämiseen koko työuran ajalle. Se sisältää työterveysseurannan ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnin käytäntöjen ohella konkreettisia toimintamalleja tilanteisiin, jolloin terveydentila tai toimintakyky eivät riitä työssä selviytymiseen. Opas käsittelee  myös henkilönsuojainten ja suojavaatteiden valintaa.

Näiden lisäksi se sisältää oman osion myös vesisukelluksen työterveysseurannasta ja terveysvaatimuksista. Vastaavaa suomenkielistä ohjeistusta pelastushenkilöstön vesisukelluksesta ei ole ollut aiemmin käytössä.

Opas on suunnattu työterveyshuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille, työsuojelusta vastaaville ja pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien henkilöstölle. Oppaan sisältö koskee ammattipelastajia ja sopimuspalokuntalaisia.

Oppaan kirjoittajakunta koostuu 35 henkilöstä, jotka toimivat eri tehtävissä lääketieteen, terveyden, hyvinvoinnin ja pelastustoimen aloilla.

Opas on toteutettu Palosuojelurahaston tuella. Oppaan ensimmäinen versio Pelastushenkilöstön terveystarkastukset – hyvät käytännöt julkaistiin vuonna 2009.

Toimituskunnan tavoitteena yhtenäistää työterveysseurannan käytäntöjä

Oppaan toimittaneen työryhmän tavoitteena on yhtenäistää pelastushenkilöstön työterveysseurannan käytäntöjä ja tehostaa työterveysyhteistyötä pelastuslaitosten ja työterveyshuoltojen välillä.

”Toivomme, että opas osaltaan auttaa tukemaan turvallista ja tehokasta pelastustyötä. Lisäksi toivomme, että opas on avuksi alalle tuleville uusille toimijoille”, kertoo oppaan toimituskuntaan kuulunut Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Anne Punakallio.

Oppaan päivityksessä mukaan on tullut vesisukelluksen työterveysseurannan ja terveysvaatimusten lisäksi muun muassa myös FireFitin ja henkisen suorituskyvyn näkökulmat.

”On tärkeää seurata ja tukea myös psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä. Nämä ovat uudistetussa oppaassa kattavasti ja aikaisempaa opasta paljon laajemmin mukana.”

17.6. klo 19.30: Juttuun lisätty oppaan toimituskunnan kommentit.

Teksti: Petri Vanhanen

Lue lisää