Pelastustoiminta 13.11.2020

STM tavoittelee tapaturmien vähentämistä – paloturvallisuutta parantaisi muun muassa tupakoinnin ja päihteiden käytön vähentäminen sekä liesiturvallisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tavoiteohjelmansa kodin ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseksi. Ohjelma koostuu onnettomuuksia ja vammoja ehkäisevästä 89 toimenpiteestä.

Toimenpiteet kattavat muun muassa kaatumiset, putoamiset, myrkytykset, hukkumiset, paloturvallisuuden ja tieliikenneonnettomuudet. Eri onnettomuustyyppien lisäksi toimenpiteissä on huomioitu myös eri ikäryhmät, elämänvaiheet ja terveystilanteet.

Koronapandemian vuoksi suuri osa kansalaisista viettää tavallista enemmän aikaa kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Lisäksi yhteydenpito ja etenkin tapaamiset iäkkäiden läheisten kanssa ovat voineet vähentyä.

Tämän vuoksi ministeriön mukaan koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on entistä tärkeämpää tunnistaa vaaranpaikat, ennaltaehkäistä tapaturmat ja pitää huolta läheisten turvallisuudesta.

”Suomesta on tullut monilla mittareilla aikaisempaa turvallisempi paikka. Työtapaturmissa menehtyneiden lukumäärä ja lasten tapaturmaiset kuolemat ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla. Liikennekuolemien lukumäärä on laskenut viidesosaan 1970-luvun luvuista, mutta olemme silti jääneet jälkeen monien muiden maiden, kuten Norjan, myönteisestä kehityksestä”, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde ministeriön tiedotteessa.

Ministeriön mukaan tapaturmakuolemista noin 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista noin 80 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n kolmanneksi korkein. Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Vuosittain noin 2 600 henkilöä kuolee tapaturmaisesti.

Paloturvallisuus mukana toimenpideohjelmassa ensimmäistä kertaa

Toimenpideohjelman paloturvallisuusosiota valmistelemassa ollut Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEKin erikoistutkija Tarja Ojala on tyytyväinen, että paloturvallisuus on nyt mukana sosiaali- ja terveysminiseteriön tavoiteohjelmassa.

”Ohjelma on nyt laajempi kuin ennen. Toivon, että siellä esitetyt toimenpiteet otetaan vakavasti ja toteutetaan vahvasti myös käytännössä. Arvostan ministeriön päätöstä ottaa nämä asiat mukaan ja huomioon”, Ojala kertoo puhelinhaastattelussa.

Paloturvallisuusnäkökulmasta toimenpideohjelma tavoittelee muun muassa tupakoinnin ja päihteiden käytön vähentämistä sekä liesiturvallisuuden parantamista. Lisäksi tavoiteohjelma painottaa myös paloturvallisuusosaamisen kehittämistä ja poistumisturvallisuuden varmistamista.

Paloturvallisuuspuolella toimenpideohjelman vastuutahot ovat muun muassa pelastuslaitokset, järjestökenttä (mm. SPEK ja Suomen Punainen Risti), kunnat, sisäministeriö, Työterveyslaitos TTL ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Ojala uskoo, että toimenpideohjelmassa esitetyt tavoitteet ja vastuuttamiset ohjaavat ja linjaavat myös käytännön konkreettisia toimia.
”Toivon, että itsekin voin edelleen olla mukana yhteistyössä kehittämässä työkaluja turvallisuuden edistämiseksi.”

Toimenpideohjelman julkaisu ajoitettiin tälle viikolle, jolloin vietetään Tapaturmapäivää perjantai 13. päivänä.

Tapaturmapäivänä kannustetaan miettimään, kuinka vähentää riskejä ja ennaltaehkäistä tapaturmia töissä, kotona ja liikenteessä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä.

Tapaturmapäivä-kampanjaa vietetään tällä viikolla jo 25. kertaa.

Teksti: Petri Vanhanen. Kuva: Pixabay

Lue lisää