Tutkimus ja viestintä 30.6.2015

Palotutkimus tarvitsee konkretiaa

”Tänä päivänä tutkijalta odotetaan, että hän pystyy kertomaan tutkimuksestaan. Pelkkä tutkiminen ei enää riitä

”Tänä päivänä tutkijalta odotetaan, että hän pystyy kertomaan tutkimuksestaan. Pelkkä tutkiminen ei enää riitä", Jarkko Häyrinen sanoo.

Palo- ja pelastusalan tutkimuksen pitäisi vastata kentän ja yhteiskunnan tarpeisiin nykyistä paremmin. Tutkimukseen kaivattaisiin varsinkin laajempia hankkeita, joiden yhtenä päämääränä olisi tiedon kerääminen yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi.

Tätä mieltä on Palotutkimusraadin puheenjohtaja, sisäministeriön pelastusosaston ylitarkastaja Jarkko Häyrinen.

”Palotutkimuksessa on käynnissä paljon hyviä hankkeita, mutta yhtenäisyyttä kaivattaisiin, ja hankkeiden koordinointiin tarvittaisiin strategisempaa otetta”, hän sanoo.

Palotutkimusraati koordinoi, täydentää ja edistää Suomessa tapahtuvaa paloalan tutkimusta, joten puheenjohtaja Häyrisellä on vahva tuntuma nykypäivän tutkimukseen.

Häyrisen mielestä tutkimuksen ongelma ei nykyisin ole niinkään se, että tutkimusta tekevät tahot pysyvät tiukasti omissa ympyröissään kuin se, että tahot eivät kommunikoi keskenään. Tällöin tutkimukselliset tarpeet eivät välttämättä tule esille.

Suomessa palo- ja pelastusalan tutkimusta tekevät muun muassa VTT, Pelastusopisto, Aalto-yliopisto, SPEK, Palopäällystöliitto, Työterveyslaitos ja THL.

Häyrinen löytää myös positiivista sanottavaa paloalan tutkimuksesta. Hän kehuu erityisesti hankkeita, jotka ovat lähteneet liikkeelle esimerkiksi Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnasta tai pelastuslaitosten palontutkinnasta.

”Se on hyvä suunta. Tutkimus tarvitsee konkretiaa.”

Lisää paloalan tutkimuksesta ja Palotutkimusraadista Palontorjuntatekniikka-lehdestä, joka ilmestyy 26. elokuuta Pelastustieto-lehden yhteydessä!

Palotutkimuksen päivät 2015 järjestetään Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa 24.–25.8.2015. Päiville voit ilmoittautua SPEKin sivuilla

 

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää