Tutkimus ja viestintä 12.1.2023

Pelastusalan palkittavaa viestintätekoa etsitään – kenelle sinä antaisit tunnustuksen – tee ehdotus

Pelastusopiston tutkija Aino Harinen palkittiin vuosi sitten ansioistaan pelastustoimen viestinnän edistäjänä.

Pelastusopiston tutkija Aino Harinen palkittiin vuosi sitten ansioistaan pelastustoimen viestinnän edistäjänä.

Ketä tai keitä sinun mielestäsi tulisi nostaa esille pelastusalan viestijänä? Nyt siihen on mahdollisuus, kun aletaan jakaa pelastusalan viestintätekopalkintoa. Pelastustieto-lehteä julkaiseva Palo- ja pelastustieto ry on jakanut seitsemän Palokärki-viestintätekopalkintoa, mutta nyt palkintoa aletaan jakaa vuosittain. Viestintätekopalkinnon valitsee raati, jossa ovat edustettuina sisäministeriö, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, Pelastusopisto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto. Raadin puheenjohtajana on Palo- ja pelastustieto ry:n hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

Palkinto jaetaan taholle, jonka katsotaan edistäneen toiminnallaan alan yhteistä viestintää. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi yksittäisestä teosta, kampanjasta tai ylipäätään määrätietoisesta työstä viestinnän kehittämiseksi. Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, projektille, työryhmälle tai organisaatiolle. Pääasia on, että palkitun nähdään esimerkiksi osoittaneen viestinnässään esimerkkiä toisille, nostaneen viestinnän ja/tai pelastusalan merkitystä esiin niin alan sisällä kuin ulkopuolella, tuottaneen ja/tai jakaneen tietoa ja vuorovaikuttaneen eri tahoilla aktiivisesti tai ylipäätään edistäneen omalla viestinnällään toimialan vaikuttavuutta (vahvistamalla esimerkiksi toimialan mainetta, yhteistä tekemistä, yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta tai kansalaisten luottamusta pelastusalaa kohtaan).

Kerro oma esityksesi lyhyine perusteluineen 14.2. mennessä osoitteeseen esa.aalto@pelastustieto.fi

Viestintätekopalkinto jaetaan Palopäällystöpäivillä maaliskuussa Oulussa.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää