Tutkimus ja viestintä 25.3.2015

PTR-järjestelmä ohjaa turvalliseen työtapaan

Esa Nurmela kehitti opinnäytetyössään Pelastustyön riskit -mittausjärjestelmän.

Esa Nurmela kehitti opinnäytetyössään Pelastustyön riskit -mittausjärjestelmän.

Paloesimies Esa Nurmela teki opinnäytetyönään Pelastustyön riskit (PTR) -mittausjärjestelmän. Se perustuu VTT:ltä lainattuun havainnointi- ja palautemenettelyyn.

Työvuorossa Nurmela on teettänyt PTR-järjestelmän mukaisen menettelyn viitisentoista kertaa. Palomiesten antama positiivinen palaute on yllättänyt hänet.

”Se kertoo, että tässä on potkua”, Nurmela sanoo.

PTR-järjestelmä pyrkii vaikuttamaan tehtävänaikaiseen käyttäytymiseen siten, että hyviä käytäntöjä vahvistetaan ja puutteelliset käytännöt korjataan.

Tehtävän jälkeen henkilöstölle jaetaan yksinkertaiset lomakkeet ja annetaan reilusti aikaa vastata. Lomakkeisiin kirjataan anonyymisti havaintoja keikan eri osa-alueista.

Palautekeskustelussa käydään havainnot läpi: todetaan mikä meni hyvin ja arvioidaan sekä poistetaan havaitut puutteet.

Nurmela on varma, että PTR-järjestelmästä on hyötyä. Hänellä on siitä kokemusperäistä näyttöä noin 15 keikalta.

Lue lisää PTR-järjestelmästä Pelastustiedon numerosta 2/2015, joka ilmestyy 1. huhtikuuta.

Teksti ja kuva: Marko Partanen

Lue lisää