Tutkimus ja viestintä 6.11.2015

Tietovaranto voi säästää jopa 20 miljoonaa

Pelastusopiston suunnittelija Jari Soininen näkee tulevan Varannon tärkeänä työkaluna pelastustoimelle.

Pelastusopiston suunnittelija Jari Soininen näkee tulevan Varannon tärkeänä työkaluna pelastustoimelle.

Pelastustoimen kaikki tiedot aiotaan yhdistää yhdeksi valtakunnanlaajuiseksi tietovarannoksi. Prosessi aloitetaan Pelastusopiston Varanto-hankkeessa, joka on meneillään paraikaa.

Taustalla on pyrkimys onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn Varannosta saatavien tietojen analysoinnin ja tutkimuksen avulla.

”Tekeillä on nimensä mukaisesti tietovaranto. Kaikki tieto, mitä toiminnassa ylipäätään on ja syntyy, pitää tavalla tai toisella pystyä valtakunnanlaajuisesti tallentamaan Varantoon ja hyödyntämään”, kertoo Pelastusopiston suunnittelija Jari Soininen.

Tietoa ei luonnollisestikaan kerätä vain tiedon keräämisen ilosta. Perimmäinen idea on analysoida tietoja ja löytää syy-seuraussuhteita, joita voidaan hyödyntää onnettomuuksien ehkäisemisessä.

Varantoon voitaisiin kytkeä noin puolenkymmentä valtakunnallista perustietovarantoa, esimerkiksi kiinteistötietojärjestelmä ja ajoneuvotietojärjestelmä.

Pelastusopiston erikoistutkija Kari Junttila sanoo, että valvonta- ja onnettomuustietojen yhdistäminen säästää yhteiskunnan varoja merkittävästi.  Jos esimerkiksi rakennuspalojen aiheuttamista vahingoista, vähän yli 121 miljoonasta saataisiin nipistettyä pois edes viisi prosenttia, se tarkoittaisi kuuden miljoonan euron säästöjä.

”Kun kaikki mahdolliset Varannon tuomat säästöt lasketaan yhteen, pystyisimme tulevaisuudessa säästämään vuositasolla reilut 20 miljoonaa euroa veronmaksajien varoja”, Junttila sanoo.

Lue lisää Varannon mahdollisuuksista Pelastustiedosta numero 8/15, joka ilmestyi 4. marraskuuta!

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää