Työhyvinvointi 24.10.2019

Astma uhkaa pelastajaa – SPAL kehottaa puuttumaan paloasemien sisäilmaongelmiin

Valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa sisäilmahaittoja ilmoitettiin 93 paloasemalta.

Valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa sisäilmahaittoja ilmoitettiin 93 paloasemalta.

Kuntien ja pelastuslaitosten tulisi tarttua ripeästi paloasemien sisäilmaongelmiin, kehottaa Palomiesliitto. Pitkittyessään sisäilmaongelmat vaarantavat sekä henkilöstön terveyden että työkyvyn.

Paloasemien kosteusvauriot ja pelastusalan ammattilaisten homealtistumiset ovat yllättävän yleisiä. Tämä ilmeni BAT- eli Basofiiliaktivaatiotestin kehittäminen -hankkeen kyselytutkimuksessa, joka toteutettiin Palomiesliiton jäsenille muutama vuosi sitten.

Valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa sisäilmahaittoja ilmoitettiin 93 paloasemalta, näkyviä kosteusvaurioita 64 ja homeen hajua 43 paloasemalta. Henkilöitä oli joutunut siirtymään väistötiloihin kosteusvaurioiden vuoksi 45 paloasemalta. Kyselyyn osallistui henkilöitä 127 paloasemalta.

Tutkimustulosten perusteella näyttäisi siltä, että pelastusalalla sairastutaan ajan myötä astmaan. Astma on yksi sisäilmaan liittyvistä sairauksista ja pelastusalalla se voi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla työn suorittamiseen ja työkykyyn. Se voi jopa estää savusukellustyön.

”Palomiehille sisäilmasta sairastuminen voi olla hyvinkin kriittistä, sillä he eivät välttämättä palaudu työkykyiseksi koskaan”, Palomiesliiton työmarkkinalakimies Jari Koivuluoma kertoo.

Paloasemat kuntien vastuulla

Pelastuslaitokset ovat hyvin usein kunnan vuokralaisia, joten paloasemien korjaus on kuntien vastuulla.

”Maksetulle rahalle pitäisi saada vastinetta. Pelastuslaitosten ei tulisi arkailla sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden esille ottamista. Asiaa tulisi viedä jämäkästi eteenpäin, jotta kosteusongelmaiset paloasemat saataisiin kuntoon”, painottaa Koivuluoma.

Kosteusvauriot on korjattava nopeasti ja oikeaoppisesti sekä henkilöstö siirrettävä väistötiloihin korjauksia odottamaan. Palomiesliitto suosittelee, että uudet rakennukset ja remontit toteutetaan puhdas paloasema -periaatteen mukaisesti.

Periaatteessa palopaikalta tulleet likaiset ajoneuvot, kalusto, varusteet ja asut erotetaan kiinteistön puhtaista tiloista. Toimintamallilla vähennetään pelastusalan ammattilaisten altistumista syöpävaarallisille aineille.

Turvalliset ja terveelliset työtilat ovat merkittävä tekijä myös työkyvyn säilymisessä ja sairauspoissaolojen vähentämisessä.

Teksti: Suomen Palomiesliitto

Kuva: Harri Mäenpää

Lue lisää