Työhyvinvointi 20.5.2021

Koronarokotusten järjestys hiertää Etelä-Karjalassa – ensivastetta tekevät palomiehet saavat rokotteensa vasta ikäjärjestyksessä

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen pelastusjohtaja valitaan kesäkuussa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen pelastusjohtaja valitaan kesäkuussa.

Tulkinta koronarokotusten järjestyksestä hämmentää Etelä-Karjalan pelastuslaitoksessa. Tällä hetkellä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on rokottanut alueella toimivat ensihoitajat, mutta palomiehiä ei. Alueen palomiehet saavat rokotteensa ikäjärjestyksessä, kuten muukin väestö. 

Valtioneuvoston asetukseen perustuvassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronarokoteohjeistuksessa mainitaan ensimmäisenä rokotettavien joukossa muun muassa kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Eksote ei lue ensivastetta tekeviä palomiehiä tähän ryhmään kuuluviksi, eikä asetuksessa mainita turvallisuusviranomaisia.

”Asetus on selkeä. Hoitohenkilökunta ja riskiryhmät siihen kuuluvat. Pelastuslaitosten henkilöstön rokottamisen suhteen Suomessa on kuitenkin paljon eroja. Helsingissä on rokotettu koko operatiivinen porukka, joissakin laitoksissa koko henkilöstö pelastusjohtajia myöten”, sanoo vs. valmiuspäällikkö Tuomas Pylkkänen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Etelä-Karjalan palomiehet eivät ole ensihoitajia, mutta tekevät ensivastetta Eksoten kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Palomiehet toimivat Eksoten ensihoitajien kanssa samoilla paloasemilla ja käyvät samoilla tehtävillä esimerkiksi tieliikenneonnettomuuksissa ja antamassa kantoapua.

”Kuitenkaan tämän toiminnan ei ole katsottu liittyvän potilaiden kanssa toimimiseen. Lainsäädännön tulkinnassa on selvästi eroavaisuuksia siinä, mikä katsotaan hoitotyöksi ja mikä ei. Me emme ole koskaan saaneet vastausta siihen, onko ensivastetoiminta hoitotyötä”, Pylkkänen sanoo.

Vaalivirkailijatkin rokotetaan, viranomaisia ei

Tilanne on Pylkkäsen mielestä omituinen ja epäreilu. 

”Jos maakunnassa on pystytty rokottamaan 20 000 ihmistä kuukauden aikana, miksi turvallisuusviranomaisia ei oteta lainsäädännön käsittelyssä huomioon? Eihän heidän määränsä maakuntatasolla ole iso.”

”Ihmetyttää, että asetukseen saadaan muutos vaalivirkailijoista, mutta viranomaistoiminta jää ilman rokotteita.”

Pylkkänen sanoo, että kentällä rokotusjärjestys ihmetyttää varsinkin, kun palomiehet tietävät, että monien muiden pelastuslaitosten alueilla koko henkilöstö on rokotettu.

”Kun tulee kyselyjä, milloin meidän rokotuksemme alkavat, on hankala vastata, etteivät ne ala koskaan.” 

Pelastustoimi ei ole rokotusvuorossa

Etelä-Karjalan alueella rokotuksista vastaa Eksoten terveyspalvelujen johtaja, lääkäri Tuula Karhula. Hän kertoo sähköpostitse, että alueella kokoontuu säännöllisesti Eksoten rokotenyrkki, jonka puheenjohtajana hän toimii.

”Kuuntelen herkällä korvalla ryhmän jäseniä, muun muassa infektioylilääkärimme ja sairaalan johtajan tulkintaa. Osallistumme infektioylilääkärin ja rokotuksista vastaavan hoitajan kanssa viikoittaisiin THL:n kokouksiin, joissa olemme varmistaneet linjauksia tiettyjen ryhmien osalta.”

Karhula kertoo, että Etelä-Karjalassa on pyritty noudattamaan valtioneuvoston ja THL:n suosituksia hyvin tarkasti. Hänen mukaansa rokotteita tarjottiin koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille heti vuodenvaihteessa ensimmäisen rokoteohjeistuksen tullessa. 

”Erikseen suosituksessa oli mainittu ensihoidon henkilökunta, muttei esimerkiksi pelastustoimen työntekijöitä. THL:ltä saimme selkeän vastauksen 12. helmikuuta, että pelastustoimi ei ole rokotusvuorossa. Ohjeistimme kyllä rokottajia, että jos päivän päätteeksi rokotteita uhkaa jäädä käyttämättä, esimerkiksi pelastustoimeen kannattaa olla yhteydessä”, Karhula kertoo.

Tuomas Pylkkänen huomauttaa, että pelastuslaitosta ei informoitu kyseisestä ohjeistuksesta.

”Tämä tieto tuli meille toista kautta, jonka jälkeen toimitimme rokotuksista vastaaville henkilöille yhteystiedot operatiivisesta henkilöstöstämme. Jotkut pelastuslaitoksen henkilöstöstä ovat saaneet rokotteen tällä tavalla.” 

”He eivät varsinaisesti hoida koronapotilaita”

Nykyinen ohjeistus Suomen rokotusjärjestyksestä ja rokotettavista ryhmistä on Karhulan mukaan hyvinkin yksilöity.

”Ymmärtääksemme näihin ryhmiin ei kuulu ensivaste.”

Tuomas Pylkkänen kertoo, että Etelä-Karjalassa on noin 210 ensivastekoulutettua sopimuspalokuntalaista sekä noin 90 työvuoroissa työskentelevää palomiestä ja esimiestä sekä muuta vakinaista henkilöstöä. Kaikki ensivasteeseen koulutetut sopimuspalokunnat eivät tarjoa ensivastepalvelua. 

”Työvuorot, eli palomiehet ajavat Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien alueilla yli puolet vuosittaisesta ensivastetehtävien määrästä.”

Tuula Karhula kertoo, että arvioiden mukaan ensivastetta tekeville henkilöille tulee potilaaseen kajoavia tehtäviä silti vain yhdestä kahteen kertaan vuodessa henkilöä kohti. 

”He eivät varsinaisesti hoida koronapotilaita. Todennäköisyys sille, että he joutuvat kohtaamaan koronaepäilyn, on hyvin pieni.”

Karhulan mukaan asialle ei ole tapahtumassa mitään ainakaan lähiaikoina. 

”Kysyin asiaa THL kokouksessa 18. toukokuuta ja vastaus oli, ettei ole kyse sellaisesta ryhmästä, joka kuuluisi rokotettavaksi ennen ikäryhmiä. Muun muassa Vantaallakin on tulkittu asiaa kuten Etelä-Karjalassa, ja se on oikein.”

Karhulan mukaan kaikki ikäryhmät saavat ensimmäisen rokotuksen viimeistään heinäkuussa.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää