Työhyvinvointi 10.5.2022

Pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö jatkuu — ”Jokaisen alalla toimivan asia”

Työryhmä toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana, kun arvioidaan pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.

Työryhmä toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana, kun arvioidaan pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.

Uusi pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä seuraa alan tasa-arvon toteutumista.

Sisäministeriö asetti uuden pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä on seurata ja edistää pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman toteutumista. 

Työryhmä on asetettu ajalle 2. toukokuuta 2022 – 20. huhtikuuta 2026.

Työryhmä raportoi toimenpiteiden edistymisestä havaintojensa perusteella. Puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

”Tärkeä työ pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi jatkuu nyt konkreettisten toimenpiteiden muodossa. Toimintaohjelman toteutusta tullaa seuraamaan, ja siitä tullaan viestimään, aktiivisesti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pelastustoimi on jokaisen alalla työskentelevän ja toimivan asia”, toteaa Kohvakka. 

Tasa-arvokysymysten asiantuntija

Työryhmä voi tarvittaessa esittää myös uusia toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi pelastusalalla. Lisäksi työryhmä toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana, kun arvioidaan pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.

Työryhmä pitää vielä ennen kesää järjestäytymiskokouksen. Syksyllä järjestetään useampi kokous, joissa käsitellään toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamista ja toteutumista aihekohtaisesti.

Selvityksessä tunnistettiin useita puutteita

Sisäministeriö aloitti pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kartoittamisen vuonna 2020 ja asetti pelastusalan ensimmäisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän, jonka toimikausi päättyi vuoden 2021 loppuun. Työryhmän selvitystyön pohjalta tunnistettiin useita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä puutteita, joihin marraskuussa 2021 julkaistulla Pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmalla pyritään vastaamaan. 

Selvitystyö sisälsi kyselyt pelastusalan organisaatioille, sopimuspalokuntalaisille ja syrjinnän vaarassa olevia väestöryhmiä edustaville järjestöille, Tilastokeskukselta tilatun pelastustoimen tasa-arvoraportin sekä tietoa yhdenvertaisuusvaltuutetun ja aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueiden pelastustoimea koskevista ratkaisuista. Pelastusopisto tuotti kootun hakijatilaston, jotta työryhmä sai tarkemman käsityksen pelastusalan hakijaprofiilista.

Lähde: sisäministeriö

Kuva: Jussi Helttunen

Lue lisää