Työhyvinvointi 21.6.2018

SPAL: kesälomasijaisia kohdeltava tasapuolisesti

Palomiesliitto muistuttaa, että kesämiehiä on kohdeltava yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa.
Kuvassa pelastajakurssilaiset Perttu Siltala ja Matti Vimpari Kuopion torilla NouHätä-kilpailussa keväällä 2016.
Kuvituskuva.

Palomiesliitto muistuttaa, että kesämiehiä on kohdeltava yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa. Kuvassa pelastajakurssilaiset Perttu Siltala ja Matti Vimpari Kuopion torilla NouHätä-kilpailussa keväällä 2016. Kuvituskuva.

Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti, muistuttaa Suomen Palomiesliitto tiedotteessaan.
Lomakausi on nyt kiivaimmillaan ja kesämiehet valloittaneet pelastuslaitokset. Siksi Palomiesliitto tähdentääkin, että kaikenlainen syrjintä on kiellettyä, ja syrjinnästä saattaa tulla seuraamuksia.

Palomiesliitto muistuttaa, että lainsäädännön lähtökohta on selkeä: määräaikaisia on kohdeltava samalla tavoin kuin vakituisia. Myös kesälomasijaisia, kesämiehiä on kohdeltava yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain perusteella niin viranhaltija kuin hänen sijaisensakin työskentelevät viranhaltijan ominaisuudessa. Viranhaltijoille on annettava virkasuhteesta johtuvat etuudet ja oikeudet sellaisena kuin ne hänelle kuuluvat ja työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti.

Erikseen on säädetty, että määräaikaisissa ja osa-aikaisissa virkasuhteissa ei saa pelkästään virkasuhteen kesto- tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia palvelussuhteen ehtoja kuin muissa virkasuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Työvuorojen tulee olla tasapuolisia

Yhdenvertaisuuslaissa puolestaan säädetään, ettei ketään saa syrjiä. Myös työ- tai virkasuhteen kesto voi olla kielletty syrjintäperuste.

”Työnantajilla ei ole oikeutta osoittaa kesälomasijaisille jatkuvasti raskaimpia ja ei-haluttuja tehtäviä”, Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola huomauttaa.

”Heidän työvuoronsa tulee olla tasapuolisia vakituisen työyhteisön kanssa. Jos työnantaja esimerkiksi käyttää sijaisia jatkuvasti ’heittovuoroissa’ ja paikkaa vajauksia heidän työvuoroluettelojaan muuttamalla, ollaan hyvin lähellä syrjivää toimintaa.”

Myös työyhteisössä tulee pidättäytyä kaikenlaisesta työtovereiden syrjivästä kohtelusta, liitto huomauttaa. Pitkäaikaiset perinteet, kulttuuri tai vakiintuneet käytännöt eivät oikeuta syrjintää.

Palomiesliiton ja pelastustoimen arvot ovat inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti. Näihin arvoihin sisältyy yksilön kunnioittaminen sekä tasapuolinen ja tasa-arvoinen kohtelu.

Lähde: Suomen Palomiesliitto

Kuva: Kaisu Puranen