Työturvallisuus 21.2.2020

Päivitetty savusukellusohje tulossa ensi vuonna, huhtikuussa kehittämisseminaari

Pelastusopistolla on tutkittu monessa hankkeessa altistumista ja erilaisia sammutusmenetelmiä. Aina ei tarvita savusukellusta. Savusukelluksen ja fyysisen toimintakyvyn vaatimukset koskevat niin ammattipalomiehiä kuin sopimuspalokuntalaisia.

Pelastusopistolla on tutkittu monessa hankkeessa altistumista ja erilaisia sammutusmenetelmiä. Aina ei tarvita savusukellusta. Savusukelluksen ja fyysisen toimintakyvyn vaatimukset koskevat niin ammattipalomiehiä kuin sopimuspalokuntalaisia.

Savusukellus on rankkaa ja korkeariskistä työtä, eikä toimintakyvystä voi tinkiä työturvallisuuden takia. Nykyinen pelastussukellusohje on vuodelta 2007 ja sitä täydentävä savusukellusopas vuodelta 2008. Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä on vuodelta 2016. Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Rami Ruuskan mukaan päivitetyt savusukellusohjeet saadaan toivottavasti valmiiksi ensi vuonna.

”Päivitystä tarvitaan, koska tekniikan ja sammutusmenetelmien osalta on ollut kehitystä muun muassa täydentävissä sammutusmenetelmissä.”

Kysyimme Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksilta, miten heillä mitataan sekä luokitellaan toimintakykyä ja savusukelluskelpoisuutta. Lue lisää tästä Pelastustiedosta 1/2020, joka ilmestyi 12. helmikuuta.

Savusukelluksen kehittämishanke ja -seminaari

Palosuojelurahasto on myöntänyt Pelastusopistolle erityisavustuksen Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hankkeelle, joka alkoi viime kesäkuussa ja päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeella tuotetaan uutta opetusmateriaalia kaikille savusukeltamisen parissa työskenteleville. Pelastusopisto järjestää tähän liittyen 22.–23. huhtikuuta maksuttoman savusukelluksen kehittämisseminaarin Jyväskylässä yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Tavoitteena on kehittää yhdessä savusukelluskoulutusta, -tekniikoita ja -osaamista.

Savusukellus- ja sammutustekniikan osaamiskartoituskysely tehdään helmikuussa. Sillä tavoitellaan koko pelastusalan henkilöstöä – niin ammattilaisia kuin sopimushenkilöitäkin. Kyselyn tuloksia esitellään Jyväskylän seminaarissa. Katso myös osaamiskartoituskyselyn teaser.

Teksti ja kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää