Työturvallisuus 8.2.2024

Päivitetyt TOKEVA-ohjeet julkaistaan tammikuussa 2025

Tokeva-ohjetta päivitettiin viimeksi vuonna 2021. Kuva: Jouni Salminen.

Tokeva-ohjetta päivitettiin viimeksi vuonna 2021. Kuva: Jouni Salminen.

Pelastustoimen TOKEVA-ohjeiden päivitys on aloitettu Pelastustoimen vaarallisten aineiden tilanteiden torjuntaohjeiden kehittäminen (TOKEVA 2024) -hankkeessa. TOKEVA-ohjeet päivitetään vastaamaan uudistettua sisäministeriön pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoiminnan ohjetta.

”Päivitettyjen ohjeiden avulla vahvistetaan pelastustoimen valmiutta ja varmistetaan tehokas sekä turvallinen toiminta vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouni Salminen.

Sisältöjen yhtenäistämistä ja uusia ohjeita

Sisäministeriön julkaisema ohje on yhdistänyt eri onnettomuustyyppien vaara-aluemääritelmät ja määrittänyt kemikaalisukelluksen suorituskykyvaatimukset. Uudet vaara-alueet poikkeavat nykyisistä TOKEVA-ohjeista.

”TOKEVA 2024 -hankkeessa ohjeiden terminologia ja vaara-alueiden määritelmät yhtenäistetään, uusia torjuntaohjeita laaditaan kuljetettaville kemikaaleille ja torjuntaohjeisiin lisätään CBRNE-tilanteiden huomioiminen. Lisäksi sovitaan toimintaperiaatteista kolmansien osapuolten kanssa”, kertoo Salminen hankkeen tavoitteista.

Vuosikymmenien kokemuksella

TOKEVA-ohjeisto on ollut osa suomalaista pelastustoimintaa vuodesta 1990 lähtien. Sen kehittämisestä ja päivittämisestä vastasi Salminen Pelastusopiston vanhemman opettajan tehtävässä. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2021 edellisen TOKEVA-ohjeen päivityksen jälkeen.

Jouni Salmisen laaja haastattelu julkaistiin Pelastustiedossa 6/2021. Kuva: Akseli Muraja.

”Ajattelin jo, että edellinen TOKEVA-ohjeen päivitys oli minun osaltani viimeinen ja urani testamentti. Olin Portugalissa golfaamassa, kun Pelastusopiston yliopettaja Kyösti Survo soitti ja kysyi, lähdenkö hankkeeseen mukaan. Ei minun tarvinnut asiaa kauan miettiä. Hankesuunnittelu alkoi heti, kun palasin Suomeen”, kertoo Salminen töihin paluustaan.

Kemikaalitorjunnan tärkein ohje

TOKEVA-ohjeet ovat ensisijaisesti pelastuslaitosten käytössä, ja ne muodostavat tärkeimmän toimintaohjeen vaarallisten aineiden onnettomuustilanteisiin. TOKEVA-ohjeisto on erittäin keskeisessä roolissa kaikissa Pelastusopiston pelastusalan tutkintojen, erityisesti päällystötutkinnon (AMK) ja alipäällystötutkinnon vaarallisten aineiden opetuksessa, sekä vaarallisten aineiden täydennyskoulutuksissa. TOKEVA-ohjetta hyödyntävät myös muun muassa Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, sopimuspalokunnat ja teollisuuspalokunnat. 

TOKEVA 2024 -hankkeen päivitetty ohje julkaistaan https://tokeva.fi -sivuilla tammikuussa 2025. Hankkeen rahoittajana toimii Palosuojelurahasto.

Lähde: Pelastusopisto

Lue lisää