Ulkomailta 18.5.2024

Biokaasun vaaratekijät

Biokaasureaktoreissa orgaaninen aine muuntuu biokaasuksi, joka on lietelantasäiliössä muodostuvien myrkyllisten ja palavien kaasujen kaltainen. Amsterdamin pelastuslaitoksen käyttämä vaarallisten aineiden asiantuntija Jetty Middelkoop kertoo, mikä niissä voi mennä pieleen. Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 9/2022.

Biokaasureaktoreissa orgaaninen aine muuntuu biokaasuksi, joka on lietelantasäiliössä muodostuvien myrkyllisten ja palavien kaasujen kaltainen. Amsterdamin pelastuslaitoksen käyttämä vaarallisten aineiden asiantuntija Jetty Middelkoop kertoo, mikä niissä voi mennä pieleen. Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 9/2022.

Palokuntien on tunnettava navettojen ja sikaloiden lietelannan vaaratekijät. Tutkija Jetty Middelkoop Wageningenin maatalousyliopistosta on perehtynyt biokaasun riskeihin ja biokaasulaitoksilla sattuneisiin onnettomuuksiin.

1. Vaaralliset kaasut

Biokaasu on palavan metaanin ja tukahduttavan hiilidioksidin seos. Mutta suurimman terveysvaaran aiheuttaa sen sisältämä myrkyllinen kaasu, rikkivety, jonka pitoisuus on 0,1–0,5 %. Vaarallisissa pitoisuuksissa (yli 100 ppm) rikkivetyä ei voi havaita hajun perusteella. Jos pitoisuus on 0,1 % = 1000 ppm, jo muutama hengenveto vie tajunnan.

2. Biokaasureaktori

Biokaasureaktori on tiivis lämmitetty säiliö. Hapettomassa prosessissa bakteerit muodostavat biokaasua. Hapen puutteen ansiosta biokaasureaktori ei voi räjähtää. Jos reaktorin kalvoon tulee vuoto, aukkoon voi syttyä pistoliekki. Kalvo saattaa palaa, mutta reaktori ei räjähdä.

3. Fysikaalinen räjähdys

Jos biokaasureaktorin tuottamaa kaasua ei putkistovian vuoksi voida käyttää, kaasu pitäisi polttaa soihdussa. Maatilojen reaktoreissa tällaista soihtua ei yleensä ole, ainoastaan varoventtiilit. Jos varoventtiilit ovat lietelannan tukkimia, kalvo repeää ja kaasun laajeneminen aiheuttaa (vaarattoman) pamauksen eli fysikaalisen räjähdyksen.

4. Kaasuräjähdys

Kun biokaasureaktori otetaan käyttöön tai on tyhjennetty huoltoa varten, siinä on happea. Tällöin mahdollinen syttymislähde voi aiheuttaa humahduksen. Muodostuva biokaasu syrjäyttää vähitellen hapen ja syttymisvaara poistuu. Kaasuräjähdys on mahdollinen tilassa, jonne biokaasua johdetaan putkea pitkin. Rikkivetypitoinen kaasu voi syövyttää putkia aiheuttaen vuodon. Tilaan voi muodostua syttyvää seosta, jonka syttyminen aiheuttaa sisätilaräjähdyksen.

5. Teurasjäte

Keski-Euroopassa bioreaktorin lantaan voidaan sekoittaa esimerkiksi maissia. Sen sijaan teurasjätteen sekoittaminen on kielletty, koska siitä muodostuisi paljon rikkivetyä.

6. Lietelantasäiliöt

Hollannissa sattuneessa onnettomuudessa lietelannasta vapautuneet kaasut yhdessä huonon ilmanvaihdon kanssa tappoivat 900 sikaa. Toisessa onnettomuudessa maatalousyrittäjä kuoli pelastaessaan lietelantakaivoon pudonnutta vasikkaa. Kolmannessa navetan lattia romahti kaasuräjähdyksen seurauksena ja 20 nautaa putosi lietelantasäiliöön. Useimpien lietelantaonnettomuuksien seuraukset ovat lievempiä eivätkä onnettomuudet tule julkisuuteen.

Yleistä

 • Tutustu alueesi kaikkiin biokaasureaktoreihin.
 • Selvitä, kuka asiantuntija tuntee mädätysprosessin ja voi tarvittaessa tulla paikalle.
 • Kun palokunta hälytetään kohteeseen, jossa on biokaasureaktori tai lietelantasäiliö, tiedustele syttymisvaara- ja rikkivetymittarilla.
 • Estä tuuletuksella vaarallisten pitoisuuksien muodostuminen.

Toiminta onnettomuudessa

 • Varustaudu paineilmahengityslaitteella ja syttymisvaaramittarilla, kun menet siiloon tai kaivoon, ja vain, jos voit tehdä sen turvallisesti.
 • Useimmat uhrit ovat pelastajia. Älä yritä pelastaa ilman paineilmahengityslaitetta.
 • Esimies: pidä alaisesi aisoissa ja varmista, että työ voidaan tehdä turvallisesti.

Räjähdys tai tulipalo

 • Tiedustele ensin, onko uhreja? Voidaanko heidät pelastaa turvallisesti?
 • Selvitä, onko romahdusvaaraa.
 • Asbesti ei koskaan estä pelastamista.
 • Hälytä eläinlääkäri, jos tulipalo on aiheuttanut vammoja eläimille.

Teksti: Anje Romkin
Brand en Brandweer 9/2022
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää