Ulkomailta 30.3.2022

Hajuongelma ongelmajätteistä – kemikaalisukeltajia tarvittiin ammoniakkia tuottavan kemiallisen reaktion takia

Neutralointialtaasta vapautui ammoniakkia. Suoja-alue alkoi laitoksen portin takaa. Välittömän vaaran alue (keltainen nuoli) oli kauempana. Kuvakaappaus: Feuerwehr-Magazin 7/2020.

Neutralointialtaasta vapautui ammoniakkia. Suoja-alue alkoi laitoksen portin takaa. Välittömän vaaran alue (keltainen nuoli) oli kauempana. Kuvakaappaus: Feuerwehr-Magazin 7/2020.

Kreuztal (Saksa). Ongelmajätelaitos käsitteli ympäristölle vaarallisia ja myrkyllisiä jätteitä, kuten maaleja ja lakkoja. Aamulla laitoksen alueelle levisi pistävä ammoniakin haju. Kello 7.53 hajun havainnut työntekijä ilmoitti tästä hätäkeskukseen.

Palokunnan ensimmäiset yksiköt totesivat, että ulkona olevasta noin 30 m2:n neutralointialtaasta nousi sumua. Altaassa oli käynnistynyt ammoniakkia tuottava kemiallinen reaktio. Yrityksen johtaja Volker Lindenschmidt arvioi, että altaassa oli noin 20 tonnia jähmeää nestettä.

”Useat lähellä olleet työntekijät valittivat hengitysteiden ja ihon ärsytyksestä. Tehdaspalokunta oli jo aloittanut sumun sitomisen hajasuihkulla”, pelastustoiminnan johtaja Berthold Braun kertoo. Palokunnan yksikkö jatkoi sitomista sammutusautonsa kattotykillä.

Viisi seitsemästä ammoniakin kanssa tekemisiin joutuneesta työntekijästä kuljetettiin sairaaloihin, jotka myöhemmin kotiuttivat heidät. Yrityksen työntekijät mittasivat ilman ammoniakkipitoisuutta altaan lähellä.

Mittaustulosten perusteella pelastustoiminnan johtaja määräsi, että vaara-alueelle saavat mennä vain kemikaalisukeltajat. Laitoksen portille perustettiin puhdistuspaikka. Asukkaita varoitettiin radion sekä Saksan väestönsuojeluviraston NINA-sovelluksen kautta ja kehotettiin sulkemaan ikkunat sekä ovet. Lisäksi erityiskohteita, kuten päiväkoteja, varoitettiin puhelimella.

Yrityksen johtaja sekä kaksi kemian asiantuntijaa neuvoivat, että kemikaalisukeltajat ottavat näytteen, joka analysoidaan yrityksen laboratoriossa sopivan neutralointimenetelmän valintaa varten. Kello 9.39 trukki toi altaan luokse neutralointiin soveltuvaa happoa.

Kello 10.01 vaarallisten aineiden kaistan johtaja Jan Kleine ilmoitti, että hetkellisesti voimistuneesta hajusta huolimatta mittaus osoitti ammoniakin pitoisuuden laskeneen. ”Osoittautui, että neutralointiaine ei tunkeutunut tarpeeksi syvälle.”

Kello 10.36 palokunta aloitti altaassa olevan nesteen pumppauksen kahteen yrityksen säiliöön, joissa oli sekoittimet ja kaasupesurit. Kello 10.52 väestölle ilmoitettiin vaaran olevan ohi. Kello 11.30 ensimmäiset yksiköt palasivat asemilleen ja pelastustoiminta päättyi noin kello 14.

Lindenschmidt kertoi, että päästö johtui emäksisen aineen tahattomasta sekoittumisesta jätteeseen. ”Vaikka analysoimme vuodessa jopa 20000 jäte-erää, tätä mahdollisuutta ei täysin voi sulkea pois.”

Teksti: Björn Hadern
Feuerwehr-Magazin 7/2020
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää