Ulkomailta 27.3.2021

Kalat kuolivat, kun kemikaalivahingosta ei ilmoitettu

Kuvakaappaus: Feuerwehr-Magazin 7/2019.

Kuvakaappaus: Feuerwehr-Magazin 7/2019.

Heilbronn (Saksa). Vahinko sattui tiistaina, kun kuljetusliikkeen kaksi työntekijää siirteli haarukkatrukilla kontteja varastohallissa. Trukin haarukka puhkaisi IBC-kontin, jossa oli tuhat litraa etanolin ja ortofosforihapon seosta (YK-numero 2924, vaaran tunnusnumero 338).

Kontin sisältö levisi hallin lattialle ja päätyi sadevesikouruun. (Poliisi tutkii, miksi vuotanut neste ei jäänyt sadevesijärjestelmän keräily­altaaseen.) Työntekijät eivät ilmoittaneet sattuneesta vahingosta eivätkä hälyttäneet palokuntaa.

Schozach-joen rannalla kävellyt asukas ilmoitti torstaina poliisille, että joki vaahtosi ja että siellä näkyi kuolleita kaloja, lintuja sekä muita villieläimiä. Neljä joen varren palokuntaa hälytettiin.

”Selvästi kysymyksessä oli kemikaalipäästö, koska joessa oli paksu vaahtokerros. Emme tienneet, oliko kemikaali myrkyllinen. Palokuntalaisten ja asukkaiden mahdollinen terveysvaara huoletti. Koska vaahtokerros oli jo useiden kilometrien pituinen, emme vetäneet öljypuomia”, Talheimin palokunnanpäällikkö Markus Schüchtle kertoo.

Piiripalomestari Uwe Vogel kehotti palokuntalaisia pysyttelemään etäällä rannasta, jonne sai mennä vain näytteiden ottoa varten. Radion ja tiedotteiden avulla asukkaita kehotettiin pysymään etäällä rannasta ja estämään kotieläimiä juomasta jokivettä. Median edustajia ryntäsi paikkakunnalle. Piirikunnan virasto vastasi tiedottamisesta.

Johtokeskus perustettiin Talheimin paloasemalle. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi ympäristöjohtaja Susanne Sperrfechter. Palomestari Vogel hälytti kaksi kemikaalitorjuntayksikköä sekä kemikaaliasiantuntijan.

Naapurikunta Ilsfeldissä havaittiin vaahdon tulevan puroon laskevasta sadevesiviemäristä. Palokunta tukki viemärin tiivistystyynyllä. Poliisi ja ympäristöviranomainen tutkivat viemärikarttoja. Viemäri tuli Ilsfeldin yritysalueelta. Alueen yrityksiltä kysyttiin mahdollisesta vuodosta, mutta ne eivät tienneet.

Asiantuntija tutki torjuntayksikön ottamia vesinäytteitä. ”Näytteiden erilaisten epäpuhtauksien ja päästön pitkän kulkeutumismatkan takia hän ei pystynyt tunnistamaan kemikaalia”. Schüchtle kertoo. Vesinäytteitä sekä kuolleita kaloja lähetettiin Mannheimin, Ludwigsburgin ja Stuttgartin laboratorioihin.

”Vesistö- ja kemian asiantuntijoiden suosituksesta johtoryhmä päätti lisätä mahdollisimman paljon joen virtausta”, Schüchtle kertoo. Palokunnat sijoittivat moottoriruiskuja ja selvittivät 75 mm:n letkujohtoja 200 metrin etäisyydellä olevasta järvestä jokeen.

Tarkoituksena oli laimentaa nopeasti päästöä ja huuhdella joen rantoja ekosysteemin pelastamiseksi. Ruiskut kävivät koko yön. Ilsfeldin palokunta tyhjensi paikallisen sadeveden keräysaltaan jokeen.

Perjantaina viiden palokunnan avuksi tuli kuntien työntekijöitä, kalastuskerholaisia ja muita vapaaehtoisia. Kuolleita kaloja kerättiin rannoilta ja joesta. Laboratorioista saatiin ensimmäiset tulokset. Niiden mukaan päästöstä ei ollut välitöntä terveysvaaraa.

Perjantaina ensimmäiset kuolleet kalat ajautuivat Schozachista Neckar-jokeen. Laimennuksen ansiosta Neckarin kalat säästyivät. Piirikunnan virasto kielsi yhä käyttämästä Schozachin ja sen lähellä olevien kaivojen vettä.

Seuraavina päivinä viranomaiset paikansivat kuljetusliikkeen, jonka pihalla puhjennut kontti yhä oli. Kontista otettu näyte oli yhtäpitävä vesinäytteiden kanssa. Vuodon leviämistä simuloitiin kaatamalla pihalle vaaratonta nestettä, joka päätyi puroon. Urakoitsija huuhteli ja puhdisti viemärin.

Palokunnan tehtävät päättyivät perjantai-iltana, mutta kuolleiden kalojen kerääminen jatkui. ”Palokuntalaisille ja vapaaehtoisille tulee parituhatta työtuntia. Asiantuntija tutkii, onko joen biosysteemi vahingoittunut ja jos on, niin miten se saataisiin entiselleen”, Schüchtle kertoo.

Teksti: Heino Schütte
Feuerwehr-Magazin 7/2019
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää