Ulkomailta 27.1.2022

Koko kortteli haisee – vuoto maanalaisessa nestepropaanisäiliössä

Kuvakaappaus: 118 swissfire.ch 1/2019.

Kuvakaappaus: 118 swissfire.ch 1/2019.

Zürich (Sveitsi). Perjantai kello 21. Pelastuslaitos hälytettiin Felsenrainin kaupunginosaan, jonka asukas oli havainnut kaasun hajua. Havainto piti paikkansa ja kaasu havaittiin myös syttymisvaaramittarilla.

Pelastuslaitos eristi vaara-alueen, selvitti vesiverhon ja käynnisti Ex-suojatun savutuulettimen. Kaasulaitoksen edustaja arvioi maakaasun jakeluputken vuotavan. Kaivuri kaivoi putken esiin. Koska kaasun pitoisuus pysyi pienenä, vuodon paikantaminen ja korjaus siirrettiin maanantaihin.

Lauantaina kello 23.00 ja sunnuntaina kello 21.15 asukkaat ilmoittivat kaasun hajusta ja pelastuslaitos teki tarkastuskäynnit.

Maanantai kello 8.30. ”Säiliövaunu. Kaasun hajua. Kaasua vuotaa säiliöstä. Nestekaasusäiliö vuotaa. Koko kortteli haisee.”

Tilanne ei selvinnyt hätäilmoituksista. Kaasulaitoksen edustaja totesi, että vuoto ei ollut jakeluputkessa, vaan maanalaisessa nestekaasusäiliössä. Tosiaan, ratapihan vieressä näkyi kaksi hoitokuilun kantta. Kohdekortissa mainittiin 30 m3:n maanalainen propaanisäiliö, mutta tarkemmat tiedot puuttuivat.

Pelastuslaitos eristi vaara-alueen. Koska pitoisuus sen ulkopuolella oli alle 0,1 %, läheisiä rakennuksia ei tarvinnut tyhjentää. Asukkaita kehotettiin kuitenkin pitämään ikkunat ja ovet kiinni. Junaliikenne pysäytettiin.

Vuoto jatkui. Säiliön täyttöastetta ei tiedetty. Ensimmäinen ehdotus vaahdottaa hoitokuilut hylättiin, koska venttiilejä ei sen jälkeen olisi voinut nähdä. Säiliön valmistaja ei pystynyt auttamaan. Propaanin toimittaja ei pystynyt lähettämään ketään vuotoa tukkimaan.

Pelastustoiminnan johtaja lähetti kemikaalisukellusparin kuvaamaan venttiilit ja pintamittarin. Kaasulaitoksen asiantuntija teki kuvista seuraavat johtopäätökset:

  • Nestepropaania on 13 prosenttia säiliön tilavuudesta eli 4 m3.
  • Oikeanpuoleisessa kuilussa on jäätynyt palloventtiili.
  • Viereisestä venttiilistä vuotaa nestepropaania.

Asiantuntijan kanssa keskusteltuaan pelastustoiminnan johtaja päätti sulkea kaikki hoitokuilun venttiilit. Palomiehet sulattivat jäätyneen venttiilin ja sulkivat sen. Kaasun pitoisuudet säiliön läheisyydessä pienenivät selvästi.

Kuitenkin varmistusmittaukset osoittivat, että kaasua oli neljän vuorokauden aikana levinnyt sadevesiviemäreihin ja katuvalojen kaapelinsuojaputkiin 400 metrin säteellä propaanisäiliöstä. Yhdessä suojaputkessa oli jopa syttyvää seosta!

Koska viikkoihin ei ollut satanut, viemäreissä ei ollut vettä eikä ilma niissä vaihtunut. Kaupungin laitosten avustamana pelastuslaitos tuuletti viemärit neljällä sähkötuulettimella. Pitoisuudet laskivat ja viimeinen pelastusyksikkö palasi asemalle kello 13.

Teksti: Jan Bauke
118 swissfire.ch 1/2019
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää