Ulkomailta 1.5.2021

Lentäjä voimajohdoissa – Belgian ilmavoimien F 16 putosi

Kuvakaappaus: Sapeurs-Pompiers de France 12/2019.

Kuvakaappaus: Sapeurs-Pompiers de France 12/2019.

Pluvigner (Ranska). Kello 10.30 tulleen hätäilmoituksen mukaan pellolle pudonnut hävittäjä paloi ja lentäjät olivat pelastautuneet heittoistuimella. Kohdetta lähestyttäessä näkyi pellolta nouseva savupatsas. Ensimmäisen pelastusryhmän johtaja Marc Jauriac havaitsi lentäjän riippumassa voimajohtoihin tarttuneesta laskuvarjostaan.

Poliisi ilmoitti, että pudonnut lentokone oli Belgian ilmavoimien F 16. Hävittäjässä olevan hydratsiinin vuoksi pelastusjoukkueen johtaja Julien Daguenet määräsi eristämään onnettomuuspaikan 500 metrin säteellä. ”Emme tienneet, oliko eristysalueella ihmisiä, kuljettiko hävittäjä aseita ja räjähteitä ja oliko loukkaantuneita”, hän kertoo.

Eristysalueen koko aiheutti ongelmia johtoauton sijoitukselle. ”Jaoin alueen kahteen kaistaan. Ensimmäisen kaistan johtajan tehtävänä oli tiedustella onnettomuuspaikka paineilmahengityslaitteella suojautuneena. Toisen kaistan johtajan tuli odottaa pelastuskomppanian johtajan saapumista”, Daguenet kertoo.

Pelastuskomppanian johtaja Yves Le Lay saapui kello 11.50. ”Ennen saapumistani pelastusjoukkueen johtaja oli hätäkeskuksen välityksellä neuvotellut sähkönsiirtoyhtiön kanssa lentäjän irrotusmenetelmästä. Hänet voitaisiin irrottaa vasta, kun 225 kV:n voimajohto olisi maadoitettu”, Le Lay kertoo.

Kuvakaappaus: Sapeurs-Pompiers de France 12/2019.

Pelastusjoukkueen johtaja kertoi saaneensa ohjeet pysytellä etäällä palavasta lentokoneesta. Toinen lentäjä oli laskeutunut maahan, kun taas toinen riippui yhä valjaistaan. Putoamisen varalta palomiehet rakensivat hyppytyynyn heinäkasasta, jonka laskuvarjo piti koossa.

Paikalle saapunut jakeluyhtiön teknikko oli yhteydessä verkon keskukseen. Tämä hälytti voimajohdon maadoittamiseen kykenevän korjausryhmän La Roche-Bernardista, joka oli yli 70 kilometrin etäisyydellä. Ryhmän saapumiseen kuluvaa aikaa ei pystytty arvioimaan.

Poliisin kenttäjohtaja päätti lähettää moottoripyöräpoliisit saattamaan ja opastamaan korjausryhmä ajoneuvon onnettomuuspaikalle. Toisaalta ensihoitolääkäri arvioi, että lentäjän terveydentila huononi jatkuvasti, koska laskuvarjon valjaat haittasivat hänen jalkojensa verenkiertoa.

Kello 12.30 kemikaalisukeltajat olivat tiedustelleet onnettomuuspaikan ja sammuttaneet palon. Heidät oli puhdistettu puhdistuspaikalla.

Kello 12.45 jakeluyhtiön teknikko ja asentajaryhmä saapuivat paikalle. Heillä ei kuitenkaan ollut maadoittamiseen tarvittavia välineitä. Lääkäri ilmoitti, että lentäjä oli pelastettava viipymättä.

Johtoryhmä päätti pelastaa lentäjän nostolava-autolla, jonka metalliosat maadoitettiin. Nostolavalle menivät yksikönjohtaja sekä teknikko mukanaan jännitteenilmaisin. Pelastaminen sujui ongelmitta.

Teksti: Hélène Dréano
Sapeurs-Pompiers de France 12/2019
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää