Ulkomailta 15.10.2021

Paljon lämpöä ja savua sohvasta – Hollannin pelastusopisto tutki huonekalujen paloturvallisuutta

Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 6/2020.

Kuvakaappaus: Brand en Brandweer 6/2020.

Neljä vuotta sitten Euroopan palopäällystöliitto FEU antoi Hollannin pelastusopiston IFV tehtäväksi tutkia, miten huonekaluista voitaisiin tehdä paloturvallisempia. Vuonna 2017 julkaistussa raportissa ”Fire safety of upholstered furniture and mattresses in the domestic area” FEU suosittelee huonekalujen valmistajille palotestejä.

Raportissa viitataan Hollannin pelastusopiston vuonna 2016 tekemiin syttymiskokeisiin. ”Ostimme eniten myytyjä sohvia sekä patjoja ja kokeilimme, miten ne syttyvät erilaisista syttymislähteistä, kuten savukkeesta ja kynttilän liekistä”, tutkija Lieuwe de Witte kertoo.

”Koska tuskin missään Euroopan maassa vaaditaan huonekaluilta paloturvallisuutta, ne syttyvät helposti. Ainakin joka neljäs palokuolema aiheutui huonekalun tai patjan sytyttämästä asuntopalosta.”

Vuonna 2018 tehdyissä savun leviämiskokeissa (Pelastustieto 1/2019) sytytettiin sohvia. ”Jokaisessa kokeessa rajoitimme savun leviämistä jollain menetelmällä, kuten korkeapainevesisumulla, savutiiviillä väliseinällä ja suljetulla ovella. Vaikka ne olivat tutkimuksen kohteena, totesimme, että paras tulos saataisiin rajoittamalla itse savupäästöä. Savua muodostui valtavan paljon, vaikka vain pieni osa sohvasta paloi.”

Huonekalujen pehmusteiden palaessa muodostuu savun lisäksi myrkyllisiä palokaasuja; typen oksideja, hiilimonoksidia ja syaanivetyä. ”Synteettiset materiaalit tuottavat kymmenen kertaa enemmän savua ja nokea sekä kaksi–kolme kertaa enemmän lämpöä kuin orgaaniset materiaalit. Savun muodostuksen vähentäminen on aina hyvä ratkaisu.”

Kokeet osoittivat, miten huoneen oven kiinni tai auki oleminen vaikuttaa sohvapaloon. ”Jos ovi on kiinni, palo tukahtuu aikaisemmin. Vaikka pienempi osa sohvasta palaa, savua muodostuu paljon enemmän. Hapen pitoisuuden aleneminen hidastaa palon leviämistä, mutta lisää haitallisten aineiden ja noen muodostusta.

Tutkituista menetelmistä vain korkeapainevesisumu vaikutti itse paloon. Lisäksi käytimme orgaanista palokuormaa 30–40 vuotta sitten valmistettujen ja nykyisten sohvien palamiserojen tutkimiseen. Tällä hetkellä huonekalujen valmistajat etsivät kestäviä materiaaleja. Toivottavasti tämä johtaa paloturvallisuuden paranemiseen”, de Witte sanoo.

Teksti: Jildou Visser
Brand en Brandweer 6/2020
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää