Ulkomailta 30.12.2019

Palomiehistä piirtäjiä

Manche (Ranska). Pariisin pelastuslaitoksessa toiminut everstiluutnantti René Dosne tunnetaan piirtäjänä. 1960-luvulla hän kehitti ainutlaatuisen operatiivisen piirrostekniikan. Ennen eläkkeelle siirtymistään hän koulutti itselleen seuraajat. ”Yksi heistä, kapteeni Christophe Poisson toimii pelastuslaitoksessamme. Päätimme kouluttaa kymmenen eri paloasemilla toimivaa upseeria operatiivisiksi piirtäjiksi”, Franck Davignon Manchen pelastuslaitoksesta kertoo.

Dosnen kurssi kestää viisi päivää, joista kolme vietetään koulutustilassa ja kaksi kentällä. Ilmakuvan (joka usein saadaan Google Earthin avulla) sekä koulutuksensa perusteella piirtäjä tekee volumetrisen (kolmiulotteisen) piirroksen rakennuksesta 30–60 metrin korkeudesta nähtynä. Sen väreillä on seuraavat merkitykset:

  • ohut musta viiva: muiden rakennusten ääriviivat
  • paksumpi musta viiva: palavan rakennuksen ääriviivat
  • harmaa viiva: auttaa hahmottamaan tiloja
  • oranssi: palavat tilat ja lämpösäteily
  • musta varjostus: savuiset tilat
  • vihreä varjostus: ikkunat, joihin lämpösäteily kohdistuu
  • harmaa varjostus: ikkunat, joilla ei ole merkitystä palolle.

Tavoitteena on, että kurssilaiset pystyvät 20 minuutissa piirtämään palokohteesta kolmiulotteisen kuvan, johon sisältyy mahdollisimman monta olennaista yksityiskohtaa. Tällaisesta osaamisesta on monenlaista hyötyä ei vain sammutustyön johtamiselle, vaan myös kokemusten tallentamiselle ja palosyyn tutkinnalle.

”Viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana on kehitetty lukuisia tekniikoita, mutta mikään niistä ei korvaa operatiivisia piirroksia. Satelliitti ja RAPS-laite eivät näe sisälle. Siihen tarvitaan savusukeltajia.

Palomies pystyy tekemään parempia operatiivisia piirroksia kuin alaa tuntematon taiteilija tai arkkitehti. Hän tuntee rakennusten ominaispiirteet ja materiaalien ominaisuudet. Opetan hänet piirtämään perspektiivikuvia laatikoista ja muista yksinkertaisista kappaleista, ensin viivoittimen kanssa pöydällä ja sitten vapaalla kädellä ulkona. Rakennukset kuvataan läpinäkyvinä laatikoina, joihin lisätään olennaiset yksityiskohdat, kuten porrashuoneet ja palo-osastot, sekä nuolilla palon etenemissuunnat”, Dosne kertoo.

Teksti: Stéphane Gautier
Sapeurs-Pompiers de France 2/2018
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää