Ulkomailta 15.1.2021

Sähköbussin akku tiputti ja savusi – akun jäähdytys jatkui pitkään

Kuvakaappaus: 118 swissfire.ch 9/2019.

Kuvakaappaus: 118 swissfire.ch 9/2019.

Zürich (Sveitsi). Uudella johdinautomallilla oli akku, jotta se voi ajaa myös ajojohdinverkon ulkopuolella. Hätäilmoituksen mukaan kadulle pysähtyneen bussin akku paloi ja maahan tippui nestettä. Hätäkeskus hälytti päivystävän palomestarin ja kaksi sammutusyksikköä. Neljä palomiestä puki paineilmahengityslaitteen ajon aikana.

Vahinkopaikalla pelastuslaitos teki seuraavat toimenpiteet:

 • vahinkopaikan eristäminen
 • neuvottelu bussinkuljettajan kanssa
 • pyöräkiilojen asettaminen
 • virran katkaisu yhdessä kuljettajan kanssa
 • vuotavan nesteen patoaminen imeytysaineella ja pH-mittaus (joka antoi arvon 1)
 • pelastajien varoittaminen syövyttävästä nesteestä ja sähköiskusta
 • lämpötilan mittaus lämpökameralla (akkukotelon lämpötila oli 101 °C)
 • kelajohtoselvitys
 • bussin teknisten tietojen hankkiminen liikennelaitoksen huollolta
 • pelastajien suojaustason sopeuttaminen tilanteeseen.

Uuden tilannearvion jälkeen tehtiin seuraavat toimenpiteet:

 • savusukelluspari irrotti korkeajännitejohtimien pistokkeet huollon ohjeiden mukaan; he suojautuivat paineilmahengityslaitteella ja sähköä eristävillä käsineillä, joiden alla olivat Kevlar-käsineet
 • irrotetut pistokkeet pakattiin muovipussiin ja avoimet pistorasiat teipattiin.

Pistorasioista tippui syövyttävää nestettä ja kaapelien läpivienneistä nousi valkoista savua. Palomiehet suojautuivat nitriili-aluskäsineillä ja keräsivät käytetyn imeytysaineen pieneen muovialtaaseen. Pelastustoiminnan johtaja palautti toisen sammutusyksikön paloasemalle.

Paikalle jäänyt yksikkö alkoi suunnitella akun jäähdytystä. Akkukotelon luokse pääsi bussin takaluukun kautta. Pelastustoiminnan johtaja päätti avata akkukotelon kannen, minkä sai tehdä vain noudattamalla tiukkoja turvatoimia. Jännitteisten laitteiden käsittely ei kuulunut palokunnan toimenkuvaan.

Pelastajat avasivat kannen, joka kiilattiin auki puukiiloilla. Valkoista savua purkautui yhä enemmän ja sitten se syttyi. Kelajohdon avulla palo rajoitettiin akkukoteloon. Jäähdytysvettä tarvittiin paljon pysäyttämään akussa etenevät kemialliset reaktiot.

Koska katukaivot olivat yhteydessä jätevesiverkkoon, jäteveden puhdistamolle ilmoitettiin käytetystä jäähdytysvedestä. Laimenemisen jälkeen sen pH oli 7. Jäähdytysveden pinnalla ollut öljykalvo jäi imeytysaineeseen.

Tuuli kuljetti valkoisen savun kohti viereistä kerrostaloa. Poliisi kehotti sen asukkaita pitämään ikkunat kiinni. Palokunta muutti savutuulettimen avulla savun leviämissuuntaa. Savun laimentamisesta sumusuihkulla luovuttiin, koska se olisi lisännyt saastuneen veden määrää.

Akkukoteloa jäähdytettiin kahdella suihkulla. Poistoaukon puhkaisusta akkukoteloon luovuttiin sähköiskuvaaran takia. Jäähdytys vähensi savun muodostusta. Akkua jäähdytettiin, kunnes kotelossa olevan veden kupliminen lakkasi. Vettä kului noin 9000 litraa.

Palomiehet vaihtoivat vahinkopaikalla likaantuneet ja haisevat palopukunsa puhtaisiin. Liikennelaitos kertoi, että bussi voidaan hinata varikolle. Sammutusyksikön saattamana hinausauto kuljetti bussin keskusta-alueen ja tunnelit kiertävää reittiä. Puolimatkassa oli pysähdyttävä jäähdyttämään savuavaa akkua.

Perillä pelastuslaitos selvitti palopostista suihkun. Jälkivartiointi ja akun mahdollisesti tarvittava jäähdytys jäi liikennelaitoksen vastuulle. Akkua jäähdytettiinkin ajoittain seuraavina päivinä.

Muutaman päivän kuluttua kemikaalisukeltajat imivät pienellä kalvopumpulla akkukotelosta noin 200 litraa saastunutta vettä liikennelaitoksen IBC-konttiin. Tähän päättyi pelastuslaitoksen tehtävä.

Teksti: Michael Derungs
118 swissfire.ch 9/2019
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää