Ulkomailta 28.12.2022

Ulkomailta: Mustaa savua sairaalasta

Kuvakaappaus: emergencia 112 37/2021.

Kuvakaappaus: emergencia 112 37/2021.

Hellín (Espanja). Hälytys aluesairaalan palosta tuli kello 18.05. Hätäkeskus hälytti Hellínin sammutusyksikön ja säiliöauton. Palopäällikkö seurasi tilannetta paloasemalta käsin. Ajon aikana yksikön johtaja ilmoitti sairaalasta kohoavan mustan savupatsaan.

Palopäällikkö keräsi tietoja (vaarassa olevien henkilöiden määrä, tulipalon sijainti, mikä palaa jne.). Sairaalasta kerrottiin, että hoitajat evakuoivat potilaita. Päällikkö käski hälyttämään vapaavuorolaisia tuomaan kohteeseen toisen sammutusauton ja tikasauton sekä Almansan ja Molinicon sammutusyksiköt.

Kohteeseen saapunut palomestari totesi sakean mustan savun nousevan kahdesta paikasta, joista toiseen ei voinut hyökätä. Palokunta selvitti 45 mm:n suihkun käytävältä tulevien savukaasujen jäähdytystä varten. Näin voitaisiin edetä kohti paloa ja sammuttaa se. Savu ja liekit kuitenkin vaikeuttivat ja hidastivat etenemistä.

Tilanteen kartoituksen jälkeen palomestari ilmoitti kohteeseen saapuneelle päällikölle, että sairaala oli evakuoitu ja paloalueen lisäksi savu täytti suuren osan rakennuksesta. Päällikkö otti johtovastuun.

Pelastustoiminnan johtaja jakoi kohteen kahteen kaistaan, joiden tehtävänä oli sammuttaa molemmat kohteet. Kun toisten paloasemien yksiköt saapuivat, ne sijoitettiin vaara-alueen ulkopuolelle. Almansan sammutusyksikön tehtäväksi pelastustoiminnan johtaja antoi rakennuksen tiedustelun.

Savua oli jo levinnyt palavan osaston yläpuolella olevan ensihoitoklinikan tiloihin. Tiedustelijat totesivat, että osastoivat ovet eivät olleet sulkeutuneet.

Ulkona toimivat palomiehet pystyttivät kaksi kenttäsairaalatelttaa potilaiden väliaikaista sijoitusta varten. Osa potilaista sijoitettiin kadun toisella puolella olevan koulun liikuntasaliin ja luokkiin odottamaan kuljetusta maakunnan muihin sairaaloihin.

Johtokeskus perustettiin kello 19.15. Tämän jälkeen palo paikannettiin pohjakerroksessa sijaitsevaan tarvikevarastoon. Käytävälle oli pinottu paljon laatikoita, jotka muodostivat suuren palokuorman.

Palo sammutettiin kello 21.15, jonka jälkeen aloitettiin yhä savuisten tilojen tuuletus. Sairaalan henkilökunnan annettiin hakea välttämättömät hoitotarvikkeet. Pelastustoiminta lopetettiin kello 2.00.

Yhdeksän vakavasti sairasta potilasta kuljetettiin yliopistosairaalaan, 16 muihin sairaaloihin, 20 avohoitopotilasta kotiutettiin ja kolme koronapotilasta pidettiin eristyksessä.

Teksti: Francisco Ovidio Garcia Río
emergencia 112 37/2021
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää