Ulkomailta 2.1.2023

Ulkomailta: Tulipalo Ranskan suurimmassa palvelinkeskuksessa

Kuvakaappaus: Soldats du Feu 104/2021.

Kuvakaappaus: Soldats du Feu 104/2021.

Strasbourg (Ranska). Ranskan suurin palvelinkeskus toimi satama-alueella sijaitsevissa neljässä viisikerroksisessa rakennuksessa. Automaattinen palohälytys sähköpalosta rakennuksessa SBG 2 tuli yöllä.

Ensimmäiset sammutusyksiköt ottivat huomioon kohteen erityispiirteet ja toimivat varovasti. Palvelimien jatkuvan toiminnan varmistavat akut, vaihtosuuntaajat ja aggregaatit estivät sammutushyökkäyksen. Rakennuksen ominaispiirteiden seurauksena palo levisi ylöspäin.

Rakennus saattaisi romahtaa ja palo voisi levitä viereisiin rakennuksiin SBG 1 ja SBG 3. Lisäksi oli otettava huomioon läheisten polttoöljysäiliöiden aiheuttama riski.

Dronen avulla tilanteesta voitiin muodostaa kokonaiskuva ja kohdistaa sammutustoimet.

Palon leviämistä koko rakennukseen SBG 2 ei voitu estää. Pelastustoiminnan johtaja asetti tavoitteeksi suojata rakennuksia SBG 1 ja SBG 3 sekä jäädyttää rakennusta SBG 2, jotta sen metallirunko ei romahtaisi. Lisäksi hän hälytti mahdollisimman paljon vahvennuksia sekä sammutusaluksen Europa 1.

Europa 1:n pumput pystyivät ottamaan Reinistä sammutusvettä 15000 litraa minuutissa. Pelastuslaitoksen vaahtoauton säiliöissä oli 6000 litraa vettä ja 4000 litraa vaahdotetta. Sen vaahtotykit pystyivät tuottamaan jopa 4500 litraa minuutissa.

Kemikaalitorjuntayksikkö teki mittauksia ja arvioi savukaasujen leviämisestä aiheutuvaa terveyshaittaa.

Palo saatiin rajoitettua kuudessa tunnissa ja sammutettua kolme tuntia myöhemmin. Sammuttajia oli 115 ja paloautoja 44.

”Toiminnanharjoittajalta saamamme asiantuntija-apu oli erittäin hyödyllistä, koska meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta tällaisesta palosta”, pelastustoiminnan johtaja Damien Harroué sanoo.

Pelastuslaitos pystyi rajoittamaan rakennuksen SBG 1 vaurioita sekä estämään rakennuksia SBG 3 ja SBG 4 vaurioitumasta. Suurin osa palvelimista toimi koko ajan normaalisti. Rakennuksessa olleet kolme työntekijää poistuivat hyvissä ajoin eikä palosta aiheutunut henkilövahinkoja.

Teksti: Nathalie Fournaise ja Sèverine Battesti-Pardini
Soldats du Feu 104/2021
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää