Ulkomailta 28.12.2019

Uutta tietoa akkupalojen ehkäisystä ja sammutuksesta

Kaakkois-Brabantin pelastuslaitos suunnittelee yhdessä Eindhovenin teknillisen yliopiston kanssa koesarjaa akkupalojen sammuttamisesta vedellä. ”Aluksi aioimme kokeilla kaikenlaisia sammutteita, mutta koesuunnitelmaa laatiessamme päätimme keskittyä veteen, jota jokaisessa paloautossa on. Jos osoittautuu, että vesi ei ole tarpeeksi tehokasta, niin harkitsemme kokeita muilla sammutteilla”, projektipäällikkö Paul van Doren kertoo.

”Kokeissa tutkitaan erilaisia skenaarioita, joita palokunta kohtaa käytännössä. Yleensä emme pääse jäähdyttämään kuumenevia kennoja, koska akku on laitteen tai ajoneuvon sisällä”, van Doren sanoo.

Skenaariot ovat neljäntyyppisiä:

  1. Mitä akussa tapahtuu, kun sen ympärillä palaa ja paloa sammutetaan vedellä?
  2. Miten epävakaa akku reagoi veteen?
  3. Miten itsestään kuumeneva akku reagoi veteen?
  4. Mitä palavassa akussa tapahtuu, kun paloa sammutetaan vedellä?

”Parantaako vai pahentaako vesisammutus tilannetta? Luullakseni vaikutus on erilainen eri skenaarioissa. Vesi saattaa kiihdyttää paloa. Tämä selviää kokeilemalla. Tutkimustulosten perusteella laadimme palokunnille käytännönläheiset toimintaohjeet siitä, mitä pitää ja mitä ei saa tehdä, kun akun lähellä palaa tai akku itse palaa, sekä paljonko sammutusvettä tarvitaan. Kokeet tehdään kesällä ja toivottavasti niiden tulokset voidaan julkaista syksyllä”, van Doren sanoo.

Van Doren ei voi kertoa, onko akkujen käyttäytymisestä kolareissa saatu uutta tietoa. ”Otimme yhteyttä yritykseen, joka testaa uusia autoja ja niiden osia. Testejä tehdään sekä viranomaisten hyväksyntää että tuotekehitystä varten. Tulokset varmistetaan törmäystestillä. Olemme päässeet katsomaan törmäystestejä allekirjoittamalla salassapitosopimuksen. Näemme, miten akut on sijoitettu ja miten niille käy törmäyksessä. Valitettavasti emme voi kertoa tästä.

Voimme neuvoa valmistajaa, miten hän voi tehdä uudesta autostaan palokunnalle turvallisemmin käsiteltävän. Eräs ratkaisu on helposti löydettävään paikkaan sijoitettava turvakatkaisija. Tämä voisi olla ensi askeleena yhteistyölle teollisuuden kanssa”, van Doren sanoo.

Teksti: Jildou Visser
Brand en Brandweer 4/2018
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää