Ulkomailta 9.1.2022

Vähemmän erheellisiä paloilmoituksia yhteistyöllä, tiedottamisella ja tekniikkaa uusimalla

Niiden kiinteistöjen seuranta, joista tuli paljon erheellisiä hälytyksiä, kannatti. Hälytysjärjestelyt ja soveltuvat ilmaisimet ovat tärkeitä, kun erheellisiä hälytyksiä halutaan välttää. Kuvakaappaus: Brannmannen 6/2020.

Niiden kiinteistöjen seuranta, joista tuli paljon erheellisiä hälytyksiä, kannatti. Hälytysjärjestelyt ja soveltuvat ilmaisimet ovat tärkeitä, kun erheellisiä hälytyksiä halutaan välttää. Kuvakaappaus: Brannmannen 6/2020.

Trondheim (Norja). Vuonna 2019 Norjan palokunnat saivat 53666 erheellistä paloilmoitusta. Tröndelagin pelastuslaitos on vuodesta 2017 lähtien pyrkinyt vähentämään niitä.

”Päätavoitteemme on lisätä paloilmoitusten uskottavuutta. Erheelliset ilmoitukset ovat johtaneet siihen, että asukkaat, hätäkeskuspäivystäjät ja palomiehet eivät varaudu tositilanteeseen. Tämä on jo aiheuttanut monia vaaratilanteita”, palonehkäisyinsinööri Hilde Sivertsen kertoo.

Kolmen vuoden aikana ruoanlaitto aiheutti 34 prosenttia, tekninen vika 19 prosenttia, tuntematon syy 19 prosenttia, ilkivalta 11 prosenttia, pölyävä työ 8 prosenttia ja vesi tai höyry 6 prosenttia erheellisistä ilmoituksista.

Kartoituksen perusteella pelastuslaitos valitsi neljä kiinteistöä, joista oli tullut paljon erheellisiä ilmoituksia. ”Palonehkäisyosasto luokittelee päivittäin hätäkeskukseen tulleet erheelliset ilmoitukset ja kertoo niistä kiinteistöjen vastuuhenkilöille.

Uudisrakennuksilla otamme aina puheeksi erheellisten hälytysten ehkäisyn. Lisäksi kerromme havaitsemistamme ongelmista suunnittelijoille, laitevalmistajille sekä operatiivisen osaston ja hätäkeskuksen henkilöstölle. Muille tiedotamme sosiaalisen median ja paikallislehtien kautta, Yhteistyö ”ongelmakiinteistöjen” kanssa on jo tuottanut tuloksia, mutta uusia sellaisia ilmaantuu jatkuvasti”, Sivertsen kertoo.

Eniten erheellisiä ilmoituksia tulee Trondheimin kaupungin kiinteistöistä. Niitä ovat aiheuttaneet

  • väärin sijoitettu ilmaisin
  • viallinen ilmaisin
  • lieden poistoilma
  • rakennuksen olosuhteet
  • kuittauspainike
  • liian herkkä ilmaisin
  • vanhentunut ilmaisin.

Trondheimin kaupunki asettaa vaatimuksia uudisrakennusten paloilmoittimille ja uusii nykyisten rakennusten ilmoittimia. Monikriteeri-ilmaisimilla voidaan välttää erheellisiä hälytyksiä. Pelastuslaitos lähettää 5000 kruunun (500 euron) laskun jo ensimmäisestä erheellisestä hälytyksestä.

”Useimmat erheelliset hälytykset voidaan välttää soveltuvilla ilmaisimilla ja niiden oikealla sijoittelulla. Kuittauspainikkeen asentaminen jokaiseen huoneistoon saattaa olla tehokas ratkaisu. Paloilmoittimen on kuitenkin oltava asukkaiden mukainen”, Sivertsen toteaa.

Teksti: Lars Brenden
Brannmannen 6/2020
Käännös: Risto Lautkaski

Lue lisää