Varautuminen 11.12.2019

MPK kouluttaa väestönsuojelun valiojoukon

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja vs. Jani Pitkänen (vas.) ja MPK:n Petri Parviainen.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja vs. Jani Pitkänen (vas.) ja MPK:n Petri Parviainen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK kouluttaa sodanajan joukkoihin kuulumattomista reserviläisistä ja muista vapaaehtoisista kaikkiaan yli 1 000 henkilön väestönsuojelun valiojoukon, joka kykenee tarvittaessa saattamaan Helsingin kallioväestönsuojat käyttökuntoon ja aloittamaan niissä toiminnan väestön suojaamiseksi.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys allekirjoittivat Helsingissä reserviläisten koulutusta koskevan sopimuksen keskiviikkona.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja vs. Jani Pitkänen lausui allekirjoitustilaisuudessa, että väestönsuojelutyöhön sitoutuvat reserviläiset luovat esimerkillään uuden alun väestönsuojelun positiiviselle kehittymiselle koko Suomessa. 

”Nyt aloitettavalla yhteistyöllä tämä joukko parantaa merkittävästi Helsingin väestönsuojelun kykyä toimia, jos tilanne sitä joskus vaatii”, sanoi Pitkänen. 

Samalla Pitkänen esitti kiitoksensa kaikille koulutustyön pilotointivaiheeseen osallistuneille sekä vapaaehtoisille, jotka suorittivat siihen liittyneen vaativan koulutuksen. Pitkänen toivotti kaikki tulevat aktiivit tervetulleiksi mukaan väestönsuojelutyöhön. 

Täydentää kokonaismaanpuolustusta 

Väestönsuojelu on kokonaismaanpuolustusta täydentävää siviilien toteuttamaa humanitääristä työtä. Niin kauan kuin maatamme ja itsenäisyyttämme valmistaudutaan puolustamaan aseellisesti, on siviilejä valmistauduttava suojaamaan myös aseettomin keinoin. Tärkein väestönsuojelun keino on väestön suojaaminen rakenteellisesti – asevaikutuksilta suojaaviin väestönsuojiin. 

Helsingin kaupunki on rakentanut viime sotien aikana ja sen jälkeen kaupunkilaisten suojaksi noin 50 vahvaa kalliosuojaa. Koko niiden olemassaolon ajan on vallinnut puute osaavasta käyttöhenkilöstöstä. 

Teksti ja kuva: Helsingin pelastuslaitos

Lue lisää