Varautuminen 27.7.2021
Facebook (28)

Pelastusajoneuvot saavat polttoainetta poikkeusoloissakin

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ajoneuvot voidaan tankata poikkeusoloissa neljällä asemalla.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ajoneuvot voidaan tankata poikkeusoloissa neljällä asemalla.

Pitkäkestoisia häiriötilanteita, kuten sähkökatkoja varten pelastuskaluston polttoaineen saanti pitää turvata. Siksi jakeluyhtiö tarjoaa palveluaan myös pelastuslaitoksille.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella pystytään tankkaamaan pelastusajoneuvot neljällä tankkausasemalla varavoimajärjestelmän turvin, jos esimerkiksi tulee pitkäkestoinen sähkökatko. Tätä varten tehtiin sopimus jakeluyhtiön kanssa.

”Olimme yhteydessä useampiin jakeluyhtiöihin, mutta Neste oli halukas tekemään kehitystyötä yhdessä meidän kanssamme ja tämä työ johti sopimukseen”, pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen kertoo.

Pirkanmaan pelastuslaitos käyttää hälytyksissä ja tehtävissä vuosittain 400 000 litraa dieseliä ja 15 000 litraa bensiiniä. Pirkanmaalla on varauduttu polttoaineenjakeluhäiriöihin noin kolmen viikon varmuusvarastolla, kun ajoneuvoja käytetään ainoastaan hälytystehtäviin ja muihin välttämättömiin ajoihin.

Tulossa 70 asemaa

Huoltovarmuuskeskuksessa aloitettiin muutama vuosi sitten polttoaineen jakelun kehittämisprojekti, jossa tavoitteena on perustaa valtakunnallisesti noin 70 asemaa, joista laajojen sähkökatkojen aikana muun muassa hälytysajoneuvot voidaan tankata.

Vallitsevissa oloissa hanke on kuitenkin jäänyt jäihin. Ilman väliin tullutta pandemiaa liikkeelle olisi päästy viime vuonna. Tarkoitus on edetä, kun tilanne taas sallii. Perustuotanto-osaston johtaja Jaakko Pekki pitää kuitenkin hyvänä, että järjestelmää on alettu rakentamaan paikallisesti, kuten Pirkanmaalla on tehty.

Pilottivaiheessa on perustettu poikkeusoloissa toimivat tankkausasemat Forssaan, Siilinjärvelle, Ouluun ja Vierumäelle.

”Meille lähimmälle tällaiselle asemalle on matkaa niin paljon, että päätimme selvittää omat vaihtoehdot toimintavarmuutemme takaamiseksi”, Toivonen toteaa.

Lokakuussa 2020 pelastuslaitos otti ensimmäisenä viranomaisena käyttöön Neste Häiriöturva -palvelun. Tällaisille asemille on asennettu polttoaineen jakelun mahdollistava varavoimalähde sekä erityistilanteissa toimivat maksujärjestelmät.

Varavoimalla varustetut tankkausasemat ovat Parkanossa, Orivedellä, Valkeakoskella ja Sastamalassa.

Omaa varautumista

Sopimuksellisen varautumisen lisäksi tarvitaan myös omaa varautumista.

”Meillä on keskuspaloasemalla varavoimalla varmennettu jakeluasema ja parhaillaan rakenteilla olevalle Hämeenkyrön paloasemalle tulee oma varavoimalla varmennettu jakeluasema ja muutaman vuoden päästä valmistuvalla uudelle Tampereen eteläiselle paloasemalle tulee oma jakeluasema. Lisäksi olemme varautuneet omatoimiseen polttoaineen jakeluun hankkimalla peräkärryihin tai pakettiautoihin sijoitettavia tuhannen litran polttoainesäiliöitä. Säiliöt on varustettu pumpulla, tankkauspistoolilla, camlock-täyttöyhteellä ja erilaisilla siirtokoukuilla. Säiliöt alittavat vaarallisen aineen kuljetuksen (D) vapaarajan, jotta säiliöitä voidaan kuljettaa normaalioloissa ilman ADR-ajolupaa”, Toivonen kertoo.

Siirrettäviä polttoainesäiliöitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi pitkäkestoisissa maastopaloissa. Palveluista ja ratkaisuista vastaava päällikkö Juha Vasko Nesteen Marketing & Services -liiiketoimintayksiköstä sanoo, että jakeluyhtiössä on tunnustettu tarve tarjota ratkaisuja polttoainejakelun varmistamiseksi poikkeusolosuhteissa erilaisille toimijoille.

”Joillakin tarvetta määrittelee lainsäädäntö ja joillakin sopimukset.”

”Meille se on yksi asiakkaille tarjottava palvelumuoto ja osa liiketoimintaamme. Myös muut asiakassegmentit kuin pelastuslaitokset näkevät tarpeelliseksi varmistaa polttoaineen saanti häiriötilanteissa.”

Muuallakin tehdään

Pari vuotta sitten kartoitettiin pelastuslaitosten polttoainejakelun varmistamista. Työryhmän puheenjohtaja, pelastuspäällikkö Juhani Carlson Kymenlaakson pelastuslaitokselta kertoo, että pelastuslaitoksille tehtiin yhteinen polttoainejakelun turvaamisohje.

”Toivottavasti pian pandemian helpottaessa päästään Huoltovarmuuskeskuksen kehittämisprojekti ja perustamaan suunnitellut varavoimalla toimivat jakeluasemat.”

Siitä huolimatta pelastuslaitosten on itse tehtävä myös tarvittavia toimenpiteitä. Carlson sanookin, että myös muilla pelastuslaitoksilla ollaan tekemässä samanlaisia häiriöturvasopimuksia kuin Pirkanmaalla.

”Sopimuksissa pitäisi ottaa huomioon myös sellaiset tilanteet, joissa jakeluyhtiö ei voi toimia. Ne saattavat usein olla myös sellaisia tilanteita, jolloin laitokset tarvitsevat polttoainetta. Häiriöturvasopimus jakeluyhtiön kanssa on kuitenkin hyvä, koska niillä on kunnollinen säilytyskapasiteetti, toimiva logistiikka ja polttoaineen kiertoakin tapahtuu. Siksi laitoksilla pitää olla erilaisia ratkaisuja polttoaineen saannin turvaamiseksi. Pieniä häiriötilanteita pitää olla myös omaa varautumista”, Juhani Carlson tähdentää.

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos

Lue lisää