Julkaisija

  Pelastustieto on palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan johtava ammattilehti, joka käsittelee laaja-alaisesti pelastusalan ajankohtaisia aiheita, kuten onnettomuuksista oppimista pelastustöiden ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

  Palontorjunnasta kaikki alkoi vuonna 1950. Omasta ammattilehdestä kehkeytyi alan yhteinen äänitorvi. Sellainen Pelastustieto haluaa olla myös, kun lähestytään 2020-lukua.

  Pelastustieto-lehteä julkaisee Palo- ja pelastustieto ry. Yhdistys on perustettu vuonna 1977 paloalan lehtien julkaisutoimintaa varten.

  Yhdistyksessä on kahdeksan jäsenjärjestöä: Suomen Palopäällystöliitto ry, Palosuojelun Edistämissäätiö, Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK), Suomen Palomiesliitto ry (SPAL), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry (JHL) ja Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry.

  STRATEGIA 2020:

  Lue toimittaja Kaisu Purasen kirjoittama tarina: ”Hiljainen kuolema vai uusi menestystarina?”

  PALO- JA PELASTUSTIETO RY:N HALLITUS

  puheenjohtaja:
 Toiminnanjohtaja Ari Keijonen
  Suomen Palopäällystöliitto ry
  (varajäsen: Pelastusjohtaja Jari Sainio)

  varapuheenjohtaja: 
Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki
  Palosuojelun edistämissäätiö
  (Pelastuskomentaja evp. Kari Lehtokangas)

  jäsenet:

  Sopimustoimitsija Hannu Moilanen
  JHL – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
  (Sopimustoimitsija Dan Koivulaakso)

  Nuohoojamestari Raimo Turunen
  Nuohousalan Keskusliitto ry
  (Toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen)

  Vanhempi palotarkastaja Kari Telaranta
  Suomen Paloinsinööriyhdistys ry
  (Riskipäällikkö Ville Hirvonen)

  Johtaja Kim Nikula
  Suomen Palomiesliitto SPAL ry
  (Tiedottaja Tuija Tervo )

  Toimitusjohtaja Marko Hasari
  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
  (Hallinto- ja talousjohtaja Mira Schrowe)

  Myyntipäällikkö Petteri Kivioja
  Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry
  (Myyntipäällikkö Timo Kangasniemi)

  Palo- ja pelastustieto ry:n
  toiminnanjohtaja/päätoimittaja ja hallituksen sihteeri
  Esa Aalto