Pelastajakurssi 65 23.11.2009

Ensihoidon simulaattori

Hyvät lukijat, on aika esitellä teille Pelastusopiston ensihoidon simulaattori. Kenties alla oleva video antaa hieman paremman kuvan niistä puitteista, joissa ihmisiä täällä koulutetaan. Otin taannoin yhteyttä ensihoidon opetusyksikköön ja pyysin lupaa päästä kuvaamaan hoitotilannetta. Pyyntööni suostuttiin. On otettava kuitenkin huomioon se, että videolla näkyvä hoitotilanne on järjestetty varta vasten kuvausta varten. Simulaattorissa ei saa kuvata mitään “varsinaista” harjoitusta. Kaikilta videolla esiintyviltä henkilöiltä, on kysytty asianmukaisesti lupa videon julkaisuun ja he ovat tienneet kuvauksen tarkoituksesta ennen kuvauksen alkamista.

Alla olevalla videolla harjoitellaan toimintaa tilanteessa, jossa potilas todetaan ensiarvion jälkeen elottomaksi. Harjoitukseen halusin kaksi perustason sairaankuljetusyksikköä (O191, O291) ja Lauri 4:n (lääkintäesimies). Yksiköiden hälyttäminen toteutettiin siten, että yksiköt saapuivat kohteeseen porrastetusti. Jotta porrastus saatiin toteutettua, hätäkeskus hälytti ensimmäisen yksikön (O191) tehtäväkoodilla, joka kuvasi tilannetta, jossa kohteessa odottaa alentuneen verensokerin omaava potilas. Hätäkeskus siis arvioi ilmoittajan antamien tietojen perusteella tarvittavan avun tarpeen ja hälytti yksikön kohteeseen.

Kohteeseen saavuttuaan O191 teki ensiarvion, totesi potilaan elottomaksi ja pyysi lisäavuksi O291:n ja Lauri 4:n. Halusin Lauri 4:n rooliin oppilaan, jotta säästyisin opettajan kasvojen sumentamiselta. Siinä on oma vaivansa. Meille ei opistolla anneta oppia lääkintäesimiehen tai ensihoitajan tehtäviin elvytystilanteessa, joka toi osaltaan Lauri 4:n rooliin hieman lisää haastetta.

Onhan se niin, että aikapaineisessa tilanteessa jotain aina unohtuu tai asioita tehdään eri tavalla, verrattuna siihen, mitä se oppikirja sanoo. Edellämainitun takia näenkin videon hyvin arvokkaana anniltaan. Eihän se stressi välttämättä maallikon silmään pistä, mutta näin asioista jotain tietävänä, huomaan tilanteita, joissa se henkinen paine nostaa päätään. Sitähän tämä työ on. Toimimista suuren henkisen paineen alla. Hyvin pojat kuitenkin mielestäni selviytyivät ja päästiinhän siinä jopa kuljettamaankin.

Hoitoelvytystä pääset seuraamaan tästä.

Jaa artikkeli

Lue lisää