Pelastustieto blogi 23.5.2019

Autetaan poliitikkoja tekemään työtään

Sami Kerman toimi aiemmin Suomen Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä.

Sami Kerman toimi aiemmin Suomen Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tuntuu olevan pelastusalalle vaikea asia. Kaikki ovat sitä mieltä, että lobbausta pitäisi tehdä, mutta viranomaisroolissa on jotain, mikä saa lobbaamisen tuntumaan väärältä. Onnettomuuksien ehkäisy, ihmisten pelastaminen ja varautuminen nousevat päivän politiikan yläpuolelle eikä niiden tärkeydestä olla eri mieltä.

Lisäksi tuntuu, että ala ei ole kunnolla miettinyt, mitä se poliitikoilta haluaisi. Monesti toivotaan nykyisten toimintaedellytysten säilyttämistä ja sellainen toive taipuu huonosti poliittiseksi vaatimukseksi. Lisäresursseja ei ole luontevaa pyytää, jos samaan aikaan ollaan ylpeitä, kuinka kustannustehokkaasti palvelumme tuotamme.

Meidän tulisi kuitenkin ymmärtää, että hakeutumalla vuorovaikutukseen poliitikkojen kanssa autamme heitä tekemään omaa työtään. Moni poliitikko suhtautuu pelastusalaan myötämielisesti, mutta on pelastusalan asia tuoda esiin niitä asioita, jotka ovat poliitikkojen käsissä ja jotka auttavat tekemään Suomesta turvallisemman. Ei yleispoliitikolta voi odottaa oma-aloitteista perehtymistä alan yksityiskohtiin ja jos me emme sitä perehdytystä tee, asiamme ei nouse poliittiselle agendalle.

Mikä olisi sitten pelastustoimelle luonteva tapa lähestyä poliitikkoja? Osoitti esimerkiksi ihailtavaa pokkaa Pelastusopiston rehtorilta vetää hihasta komissaari Kataista Brysselin lentokentällä ja kutsua hänet Opistolle tutustumaan toimialaan.

Monet toimijat kadehtivat valtakunnallisia maanpuolustuskursseja vaikuttamiskanavana. Kyllä jokaisen poliitikonkin sisällä asuu pikkulapsi, joka olisi pelastustoimen vastaavasta parin päivän konseptista kiinnostunut. Seurattaisiin suuronnettomuusharjoitusta, käytäisiin kuumassa kontissa, kuullaan pelastajan ammatin henkisestä kuormittavuudesta keikkaesimerkkien kautta ja tehdään pelastajien kuntotesti. Ja samalla tuodaan alan omia näkökulmia esiin.

Samoin pienemmillä tilaisuuksilla ja sidosryhmäsuhteiden ylläpidolla saa paljon aikaiseksi, kunhan omat tavoitteet ovat konkreettisia ja itsellemme kirkkaita. Suomalaisessa ja eurooppalaisessa päätöksenteossa myös oikea-aikaisuudella on suuri merkitys.

Viestinnän merkityksen korostuminen, joka viime vuosina on ollut pelastusalalla nähtävissä, tekee alalle erittäin hyvää. Viestinnällä osallistutaan julkiseen keskusteluun, määritellään, mistä puhutaan ja tehdään näkyväksi sitä, millaisia asioita pelastusalan toimijat pitävät tärkeinä. Meillä on tärkeä tehtävä, jonka toimintaedellytyksiä poliitikot yli puoluerajojen ovat valmiita tukemaan. Autetaan poliitikkoja tekemään omaa työtään.

Teksti: Sami Kerman

Lue lisää