Pelastustieto blogi 16.2.2022

Edessä vaikuttamistyön kiireinen vuosi

Sami Kerman toimi aiemmin Suomen Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä.

Sami Kerman toimi aiemmin Suomen Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä.

Aluevaalit, joissa valittiin myös pelastustoimen asioista päättävät aluevaltuutetut, on nyt pidetty. Pelastustoimen omassa someviestinnässä vaikutti ylikorostuva metakeskustelu siitä, ettei pelastustoimesta keskustella riittävästi. Vaikka havainto olisi oikea, se ei ole mielestäni viestinnällisenä kärkenä voittava.

Palvelutasopäätökset ja sen kautta alueellisten pelastustoimen palveluiden kehittäminen ovat aluevaltuustojen käsissä olevista asioista tärkeimmät. Nyt kun valtuutetut on valittu, on itse asiassa jopa otollisempi hetki vaikuttaa siihen, että tuoreet päättäjät tuntevat vastuunsa ja valtansa siitä, kuinka hyvin onnettomuuksia alueella estetään, miten varautuminen on hoidettu ja kuinka nopeasti ihmiset saavat apua hädän hetkellä. Juuri nyt hallintoa rakennettaessa on paras hetki vaikuttaa myös siihen, että pelastustoimen itsenäinen, so­siaali- ja terveystoimelle rinnakkainen asema toteutuu tosiasiallisesti hyvinvointialueilla.

Valtionhallinnon puolella on sielläkin tuhannen taalan, tai paremminkin tuhannen pelastajan paikka. Kevään kehysriihessä päätetään, miten tunnistettuun tuhannen pelastajan tarpeeseen vastataan. Vaikka Pelastusopiston resursseja ja koulutusmääriä on hallituskaudella nostettu ja Helsingin pelastuskoulu sai pysyvän toimilupansa, on tarve osaaville ammattilaisille yhä huutava. Tämä viesti on jo hyvin kuultu, mutta sitä pitää jatkaa nyt, kun on varsinaisten päätösten aika. Riihessä on tarkoitus tehdä pysyviä menosopeutuksia, ja poliisi tarvitsisi korjausliikkeen rakenteelliseen alijäämäänsä, joten linnunpoikasia nälkäisine suineen on monia. Tähän laulantaan myös pelastustoimen on tuotava oma näkökulmansa, jos pelastajapulaan mielitään ratkaisua.

Vielä tämän hallituksen aikana on tarkoitus tehdä isot ratkaisut pelastustoimen koulutuksen uudistamisesta, ja on sisäministeriössä sattumoisin yksi pelastuslakikin työn alla. Lienee tarpeetonta korostaa, että nämä ovat tärkeitä paikkoja, jos sopimuspalokuntien asemaan, varautumisen kehittämiseen tai vaikkapa suuronnettomuusvalmiuteen toivotaan muutoksia.

Ja jotta tulevalta vuodelta ei puuttuisi vaikuttamistavoitteita, nyt on juuri se hetki, jossa puolueiden hallitusohjelmatavoitteisiin pystyy vielä vaikuttamaan. Jos tulevan hallituksen muodostavat puolueet halutaan sitouttaa pelastustoimen kehittämiseen, on alan toimijoiden tärkeää koota omat tavoitteensa ja alkaa viestiä niistä aktiivisesti.

Kaikkea tätä työtä – ja varmasti paljon muutakin – pääsen ilokseni edistämään Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikön tehtävässä helmikuusta alkaen. Ollaan kuulolla ja hymyillään, kun tavataan!

Sami Kerman

Lue lisää