Pelastustieto blogi 7.9.2022

Energiansäästötalkoot

Sami Kerman toimi aiemmin Suomen Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä.

Sami Kerman toimi aiemmin Suomen Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä.

Pörssisähkön hinta on ollut kuluneena kesänä jopa nelinkertainen vuodentakaiseen verrattuna. Polttonesteiden korkeista hinnoista on puhuttu koko vuosi. Talveksi odotetaan jopa 1970-luvun kaltaista energiakriisiä, ja moni puhuu tällä hetkellä energian säästämisestä.

Poliittinen kynnys ihmisten energiankäyttöön puuttumiseen on varmasti tosi korkealla, joten on todennäköistä, että julkisella sektorilla asetetaan energiansäästötavoitteita. Yritysten ja yksityisten ihmisten osalta luotetaan, että euro on hyvä konsultti. Vaikka pelastustoimi ei toimialan perustehtävänsä vuoksi ole ensimmäisenä energiansäästökohteena, ei pelastustoimi tässäkään asiassa ole irrallaan muusta yhteiskunnasta.

Kukin pelastuslaitos on viisain arvioimaan, mihin se pystyy omassa toiminnassaan vaikuttamaan. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi rakennusten lämmitys sekä ajoneuvojen ja erilaisten laitteiden käyttö ovat energiankulutuksen puolesta asioita, joissa voidaan saada merkittävimmät säästöt.

Vanhan nyrkkisäännön mukaisesti huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella johtaa viiden prosentin säästöön lämmitysenergiakuluissa. Erityisesti asemilla, joilla ei työskennellä 24/7, voi olla tarkoituksenmukaista laskea lämpötilaa, kun asema on tyhjillään, mikäli näin ei ole jo tehty. Tätä saatetaan tehdä jopa työhuonekohtaisesti.

”Energiansäästöpuhe ei ole mitään hippien narinaa, vaan kovaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.”

Se, mikä pätee lämmitykseen, soveltuu myös asemien valojen, tietokoneiden, televisioiden ja esimerkiksi saunojen käyttöön. En usko, että työvuorojen saunomista pelastusasemilla tullaan kuitenkaan kieltämään, niin iso symbolinen arvo työnantajan tarjoamalla ”saunaedulla” on. Mutta jos ryhdytään puhumaan vakavasti siitä, että joudutaan jopa toteuttamaan tarkoituksellisia lyhytkestoisia sähkökatkoksia, ja käyttämään varmuusvarastoituja energiavarastoja – koska energia ei yksinkertaisesti riitä – silloin kaikki keinot ovat kyllä pöydällä.

Korona aiheutti jo sen, että palaveria varten ei olla enää valmiita matkaamaan kokouspaikalle, ja käyttämään matkustamiseen työaikaa. Pelastuslaitoksilla on siten tuskin kovinkaan paljon ”turhaa” ajoa, josta karsia. Mutta kyllä tyhjäkäynnillä olevista autoista ja auki unohtuneista kalustohallin ovista saa varmasti vastaisuudessa asemamestarilta aiempaa kipakampaa palautetta. Sähkönkulutus ja hinta ovat voimakkaasti vuorokaudenajasta riippuvaisia. Niitä laitteita, joita voidaan ajoittaa käytettäväksi yöaikaan, tullaan myös käyttämään öisin – sähköautojen lataus yhtenä selkeimpänä esimerkkinä.

Toivottavasti työvuoroissakin ymmärretään, että tämä energiansäästöpuhe ei ole mitään hippien narinaa, vaan kovaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jolla kansallista varautumista ja resilienssiä koetellaan. Ja on toimialan uskottavuuden ja perustehtävän kannalta tärkeää, että energiansäästö toteutetaan ilmeettömästi ja vastuuntuntoisesti.

Sami Kerman

Lue lisää