Pelastustieto blogi 13.11.2015

Ensihoito puoltaisi 12 aluetta

Pelastuslaitosten tulevaa organisoitumista pohditaan edelleen. Hallitus päätti, että Suomeen perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joista kolmessa hoidetaan sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistyössä. Sote-alueita on siis 15. Sen lisäksi perustetaan 12 keskussairaalaa, joissa hoidetaan ympärivuorokautisesti kaikki sairaanhoitopalvelut. Nykyisten viiden yliopistosairaalan ympärille perustettua erityisvastuu (erva) aluetta lakkautetaan. Kun nyt laajaa päivystystoimintaa antavia sairaaloita on 19, olisi niitä uudistuksen jälkeen 12. Näitä sairaalapaikkakuntia ei ole vielä päätetty.

Lopullista päätöstä odottaa siis myös pelastuslaitosten tuleva organisoituminen. Ministerien esitellessä maanantaina uudistusta todettiin yhdessä kalvossa: Itsehallintoalueille osoitetaan sote-tehtävien lisäksi… pelastustoimen tehtävät ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset tarpeet järjestää itsehallintoaluetta laajempaa aluetta ja väestöpohjaa vaativat tehtävät laajemmalla alueella.

Pelastustoimen ankkuroitumista sote-ratkaisuun on perusteltu erityisesti ensihoidolla. Jotta tässä ratkaisussa saavutetaan paras synergiahyöty ensihoito- ja ensivastenäkökulmasta katsottuna, tuskin muu vaihtoehto voi olla järkisyillä perusteltuna parempi kuin pelastuslaitosten sijoittaminen keskussairaaloiden ympärille.

Kenties kokoomuslainen sisäministeri ohjaa pelastuslaitokset kohti tätä ratkaisua.

Alan sosiaalisessa mediassa 12 pelastuslaitosta 12:n keskussairaalan ympärillä on jo vahvasti tuotu esille. Muutoinkaan sote-ratkaisusta ylipäätään ei ole nurinaa kuulunut. Kaksitoistakin koettaisiin kentällä hyvänä ratkaisuna. Ammattijärjestö menisi jopa vieläkin pidemmälle ja perustaisi viisi pelastuslaitosta.

Esa Aalto
päätoimittaja

Jaa artikkeli

Lue lisää