Pelastustieto blogi 15.5.2018

Erehtyminen on inhimillistä

Niki Haake työskenteli palomiehenä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ennen nykyistä työtään. Työvuorossa Haaken mielipide- ja asennevaikuttamista vastaan suojauduttiin foliohatulla. Nyt Foliohattumies kirjoittaa tällä palstalla reippaita ajatuksia.

Niki Haake työskenteli palomiehenä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ennen nykyistä työtään. Työvuorossa Haaken mielipide- ja asennevaikuttamista vastaan suojauduttiin foliohatulla. Nyt Foliohattumies kirjoittaa tällä palstalla reippaita ajatuksia.

Pelastustoimen arvot ovat päivitetty. Palopäällystöpäivillä kuultiin monta hyvää puheenvuoroa arvojen merkityksestä ja niihin sitoutumisesta. Muutamassa kommentissa arvoista inhimillisyys nostettiin kaiken toiminnan perustaksi, jonka varaan myös muut arvot rakentuvat. Osallistujien keskuudessa oli vankka usko ja luottamus, että arvot toteutuvat myös käytännössä.

Hienoa, että pelastustoimen henkilöstö on sitoutunut yhteisiin arvoihin -kunhan ei sorruta ylimielisyyteen. MadVenturesin Riku totesi samassa tilaisuudessa, että nöyryys on menestyvän organisaation elinehto. Ilman nöyryyttä emme kykene olemaan valppaina ja tunnistamaan riskejä.

Organisaatioissa on aina vähintään kahden tason arvoja. Näkyvät eli julkilausutut arvot, mutta niiden takana ovat, organisaation johdolle ehkä näkymättömät, todelliset käytännön arvot. Nämä julkilausumattomat arvot ohjaavat toimintaa ja ovat osa arkea. On mahdollista, että julkilausutut ja organisaation käytännön arvot ovat lähellä toisiaan, mutta se ei ole aina itsestään selvää.

Inhimillisyys on pelastustoimen arvoissa määritelty muun muassa yhdenvertaiseksi kohteluksi. Mielestäni yhdenvertaisuus tai asiakkaiden ja työtovereiden tervehtiminen ovat lähinnä osa ammatillisuutta. Epätasa-arvoinen kohtelu sitä vastoin on virkavirhe, ei arvokysymys.

Kuinka monesti työyhteisössä tai keikalla olet tuntenut halveksuntaa, mutta et mielestäsi anna sen näkyä? Oletko keikan jälkeen ollut mukana nauramassa narkille, mamulle tai dementikolle? Entä kokouksen jälkeen tyhmälle pomolle tai luottamusmiehelle? Riittääkö, että toiminta on yhdenvertaista vai tulisiko meidän tavoitella arvostusta?

Inhimillisyys saavutetaan vasta, kun kyetään aidosti asettumaan toisen asemaan ja kohtaamaan autettava arvostavasti ihmisenä. Martti Lindqvist on teoksessaan Auttajan varjo todennut, että ”Ilman empatiaa auttaminen on tuomittu epäonnistumaan, oli se muuten kuinka ammatillista tahansa”.

Paras epäonnistuu ja jaloin lankeaa, koska erehtyminen on inhimillistä. Inhimillistä on myös pelko, kateus ja viha, joita löytyy jokaisesta organisaatiosta. Pelastustoimen arvot ovat erinomaiset ja niihin halutaan sitoutua. Vaatii kuitenkin jatkuvaa oman toiminnan arviointia, jotta arvot sisäistetään ja saadaan osaksi todellista toimintakulttuuria.

Teksti: Niki Haake

Lue lisää