Pelastustieto blogi 19.11.2019

Ihanan kamala virkapuku

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Työasustamme virkapuvusta on varmasti yhtä monta mielipidettä kuin on käyttäjääkin. Mielipiteellä ei sinällään ole painoarvoa, sillä lain mukaan pelastusviranomaisen on käytettävä virkatehtävissään pelastustoimen virkapukua, jollei virkatehtävän laatu tai luonne muuta edellytä. Virkapuvun käytöllä on myös psykologinen puolensa – se nitoo meidät yhteen samaksi joukoksi.

Pelastustoimen sanotaan olevan puolisotilaallinen organisaatio. Alan virkapukukulttuuria seuratessa olen ymmärtänyt sen, mikä puoli ei ole sitä sotilaallista. Osa porukasta pukeutuu särmästi virkapukuun ja toiset ovat kuin Ellun kanat. Ei tarvitse kuin avata jokin alan lehdistä ja katsoa kuvista, miten eri tavoin virkapuvun voi yhden pelastuslaitoksen sisälläkin pukea – koko pelastustoimen organisaatiosta puhumattakaan. Pelastusylijohtaja käyttää särmikkäästi virkapukua, muutoin toimialahierarkian sisällä virkapuvun käytössä on kehitettävää.

Virkapukuun yhdistetään monesti myös sellaisia vaatetuselementtejä, mitkä eivät siihen kuulu. Tämä jättää välinpitämättömän vaikutelman: virkapuvun kantaja ei välitä virkapukuun liittyvästä sääntelystä ja esimiehet eivät virka-asupukeutumiseen tunnu puuttuvan.

Itse virkapuvuissamme on kuitenkin palautteen mukaan paljon kehitettävää. Osa vaatteista kuluu nopeammin kuin pitäisi, ne hiostavat epämukavasti, valkoisten virkapaitojen läpi voi tarkistaa kaverin alusvaatetuksen ja raskausajan virkavaatteiden saaminen kestää kauemmin kuin itse raskaus. Nämä seikat varmasti vaikuttavat virkavaatteiden käyttöhalukkuuteen ja -mahdollisuuksiin. Ulkomaan työmatkoilla saan itse aina toimistoasussani palautetta, että mihin juhliin olenkaan menossa, sillä eurooppalaisten kollegojen vastaavantasoiset puvut ovat selkeästi rennompaa designia, kuitenkaan pelastusviranomaisen statusta vähättelemättä.

Mitä sitten tällä kirjoituksella yritän sanoa? Toivoisin virkapuvun käytössä sitä särmikkyyttä, miten meidän pelastusviranomaisina oletetaan virkapukua kantavankin. Toisaalta toivon todella virkapukujen designin ja erityisesti materiaalivalintojen ja saatavuuden kehittyvän nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi, jotta meidän päivittäisiä työasuja on miellyttävä käyttää. Tehdään työt särmänä, ollaan muutoin sitten kuin ne Ellun kanat.

Mira Leinonen

Lue lisää