Pelastustieto blogi 28.3.2022

Kriisistä kriisiin

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Korona on edelleen kiusanamme ja kurittaa tälläkin hetkellä monen pelastuslaitoksen henkilöstöä. Kaksi viikkoa sitten Venäjä käänsi maailmanhistoriassa uuden sivun aloittamalla hyökkäyssodan Ukrainaan ja siten yhteiskunnassa ei edellisestä kriisistä ehditty toipua, kun siirryttiin jo seuraavaan. Sota Ukrainassa oli jotain sellaista, mitä ei uskallettu edes kuvitella tapahtuvaksi.

Mitä Ukrainan kriisi sitten tarkoittaa suomalaiselle pelastustoimelle? Viime viikkojen ajan kansalaiset ovat janonneet meiltä tietoa enemmän kuin koskaan: missä on lähin väestönsuoja, milloin joditabletteja tulee hankkia, miten väestönvaroittaminen toimii? Siinä missä viime vuosikymmenten aikana pelastusalan sisällä on väännetty keskinäisesti kättä pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn välillä, on väestönsuojelu kolmantena keskeisenä lakisääteisenä tehtävänä ollut näissä väännöissä sivustakatsojana. Nyt väestönsuojelua ja sen asiantuntijoita tarvitaan enemmän kuin koskaan sitten edellisten sotien ja Tšernobylin ydinvoimaonnettomuuden. 

Tämän vuoden aikana myös hyvinvointialueille siirtymistä valmistellaan enkä yhdenkään pelastusalan organisaation ole huomannut liian isoilla henkilöstöresursseilla juhlivan. Laajamittainen maahantulo tuo myös lisätehtäviä pelastustoimelle.

Vaikka sota on Ukrainassa, vaikuttaa se meihin suomalaisiin monin eri tavoin muun muassa ruoan ja energian hintojen nousuna sekä entistä suurempana kiinnostuksena turvallisuutta ja turvallisuuspolitiikkaa kohtaan. Suomalainen pelastustoimi osoitti jo Kalajoella halunsa auttaa yli aluerajojen. Nyt Ukrainan pelastustointa varten tehtyjen kalustokeräysten osalta on näytetty, että halu auttaa ylittää myös valtiomme rajat.

Pelastustoimen tulee olla tässä hektisessä ajassa valppaana ja pyrkiä avoimella, läpinäkyvällä viestinnällä rakentamaan kansalaisten luottamusta korkeammalle sekä vahvistamaan resilienssiä.

On huomioitava myös alan oman sisäisen viestinnän tarve: aika monessa kahvipöydässä on keskusteltu viime viikkojen aikana, miten pelastusalalla toimittaisiin, jos sota ulottuisi Suomeen asti. Puolustusvoimiin tullaan lähiaikoina resursoimaan entistä enemmän ja myös tässä pelastustoimen on osaltaan vaikutettava, sillä väestönsuojelu ja varautuminen näyttävät entistä suurempaa osaa ja tarvitsevat siten osaavaa työvoimaa. Yhtä lailla tärkeää on edelleen huolehtia, että kansalaisten arki rullaa, onnettomuuksia ehkäistään ja ihmisiä autetaan kaikissa tilanteissa. Meitä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Mira Leinonen

Lue lisää