Pelastustieto blogi 16.11.2022

”Näitä sais olla ihan kyllä monessa paikkaa” – erityistä tukea tarvitsevat mukana Illon VPK:ssa

Erityistä tukea (engl. special needs) tarvitsevien aikuisten palokuntatoimintaa järjestetään Pirkanmaan pelastuslaitoksen asema 63 sopimuspalokunnassa Illon VPK:ssa. Ryhmässä järjestetään toiminnallista tekemistä arjen turvallisuuteen, ensiapuun ja soveltavasti palokuntatoimintaan liittyen.

Ryhmän kaikki osallistujat ovat lievästi kehitysvammaisia. Erityistä tukea tarvitseva voi olla myös erilaisia neuropsykiatrisia haasteita omaava henkilö. Kehitysvammaisia henkilöitä on Suomessa noin 50000 ja erityistä tukea tarvitsevia huomattavasti enemmän. Toiminta käynnistyi vuonna 2020 ja se on vakiintunut omaksi osastokseen palokuntayhdistyksessä sekä osaksi toiminnassa mukana olevaa Sastamalan Opistoa. Opetus järjestetään Sastamalan opiston kurssina Illon VPK:n tiloissa ja varusteilla. Toimintaa järjestetään opiston lukukautena kahden tunnin harjoituksina joka toinen viikko ja kesällä intensiivikurssina eli kesäleirinä.

Special Rescue -toiminnan kehittäminen

Special Rescue -toiminnassa erityisryhmät otetaan aktiivisiksi toimijoiksi eikä vain pelastustoiminnan kohteiksi, mikä lisää osallisuutta ja resilienssiä.

Toimintaa on kehitetty yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sekä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyössä tehdyissä tutkimuksissa on todettu erityistä tukea tarvitsevia olevan mukana Suomen eri palokunnissa yksittäisinä henkilöinä, joista suurin osa on mukana nuoriso-osastoissa. Nuoriso-osastoista miehistöosastoihin siirryttäessä osallistujat todennäköisesti lopettavat harrastuksen tai kokevat entistä enemmän haasteita harrastuksessaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös muun muassa palokuntien mahdollista Special Rescue -kouluttajien koulutustarvetta.

Kun spesiaaleja palokuntalaisia haastateltiin tutkimukseen, he kertoivat toiminnan lisänneen heidän osallisuutensa kokemista, ystäväpiirin kasvaneen ja turvataitojensa kehittyneen. Palokuntatoiminnassa opitut taidot koettiin tärkeiksi, ei vain oman itsen, vaan myös yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Palokuntatoiminnan myötä heidän elämäänsä on tullut uusia ihmisiä ja uusi yhteisö monesti pienen lähipiirin lisäksi ja palvelujärjestelmän ulkopuolelta.

”Tulee vähän niinkun semmonen että oltas kaikki siihen Illon palokuntaan, ne on hyvin ottanu meijät vastaan siellä. Juu ettei oo sillai että olkaa te vaan omissa ryhmissänne.” kertoo haastateltava tuntemuksiaan.

Toiminta järjestetään omassa palokuntaosastossa. Silloin toiminnan haasteet vähenevät ja osallistujien ohjaus saadaan riittäväksi ja oikein kohdennetuksi. Spesiaalien ollessa omassa osastossaan he kuitenkin kokivat olevansa osa palokuntaa sekä suurempaa palokuntalaisyhteisöä. Toimintaa on järjestetty yhteistyössä palokunnan muiden osastojen kanssa kuten palokunnan yhteiset puurojuhlat sekä kesäleirien veteraanien iltapäivät. Nuoriso-osastosta sekä hälytysosastosta on ollut mukana kouluttajia harjoituksissa sekä leireillä toimintaa järjestämässä. Nämä eri yhteiset toimintamuodot on koettu tärkeiksi yhteisöllisiksi toiminnoiksi.

Haastattelija: ”Mitäs muuta sä haluisit vielä sanoo meille ketkä kehitetään tätä toimintaa ni… onko terveisiä? 

Haastateltava: ”No tätä palokuntaa sais kyllä olla ihan monessa paikkaa, näitä erityis, niitä ei ole.”

Lisätiedot:

Varapäällikkö Markku Salminen, Illon VPK, p. 045 676 5702, specialrescue.asema63@gmail.com,  https://www.illonvpk.fi, https://www.facebook.com/Specialrescue.asema63/

Kirjoittaja Markku Salminen on pelastaja ja sote-alan yrittäjä, joka toimii Special Rescue -kouluttajana yhdessä sosionomi ja vammaispalvelupäällikkö Katariina Ristimäen kanssa. Kouluttajat valmistuvat Metropolia AMK:sta Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen YAMK tutkinto-ohjelmasta joulukuussa 2022. He tekivät opinnäytetyönsä SPEK:lle aiheena Special Rescue -toiminnan kehittäminen.

Kuvat: Auli Mäki-Soini

Lue lisää