Pelastustieto blogi 21.2.2024

Pelastusalan sanasto -hanke päivittää alan käsitteitä

Milla Tuominen vetää sanastohanketta Palopäällystöliitossa.

Milla Tuominen vetää sanastohanketta Palopäällystöliitossa.

Kaikki pelastusalalla olevat lienevät törmänneet usein tilanteisiin, joissa on keskusteltu pelastustoimeen liittyvistä käsitteistä, ja kiistelty oikeasta termistä käytettäväksi eri yhteyksissä. Onko kyseessä kemikaalisuoja-asu vai kemikaalisuojapuku? Mitä eroa on sisääntulokohdalla ja sisäänmenokohdalla, tai väestön suojaamisella ja väestönsuojelulla?  Epäselvien ja vanhentuneiden käsitteiden haasteeseen on vastattu aloittamalla Pelastusalan sanasto -hanke.

Pelastusalan sanasto -hankkeen toteuttaa käytännössä Suomen Palopäällystöliitto ja koordinoi allekirjoittanut hankepäällikkönä. Hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto. Hankkeessa päivitetään vuonna 2006 valmistunut Palo- ja pelastussanasto, sekä yhdistetään siihen vuodelta 2009 oleva Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto pelastustoimeen soveltuvin osin. Lisäksi sanastoon otetaan mukaan uutta sanastoa ja poistetaan vanhaa. Sanasto käännetään ainakin ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielille.   

Pelastusalan henkilöstön mukana sanastotyössä

Sanastotyössä hyödynnetään parhaimman mahdollisen tuotoksen aikaan saamiseksi laajasti koko pelastusalan henkilöstön osaamista, jotta sanastossa määritellyt termit vastaisivat mahdollisimman monen ymmärrystä käsitteiden oikeasta tarkoituksesta. Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jossa on kattava edustus eri pelastusalan organisaatioista. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin tammikuussa.

Varsinaista mikrotason sanastotyötä tehdään aihespesifeissä asiantuntijaryhmissä, jotka ovat vapaamuotoisia ja joihin kuka tahansa asiantuntija voi matalalla kynnyksellä osallistua oman kiinnostuksensa ja resurssiensa mukaan. Työryhmien aiheet on pilkottu mahdollisimman tarkoiksi, jotta työmäärä olisi pieni ja näin mahdollistaisi useamman osallistumisen rajoitetulla aikaresurssilla. Työryhmien koot vaihtelevat aiheiden laajuuden mukaan, ja minimissään niissä on muutama henkilö useammasta eri organisaatiosta, jotta saadaan monipuolista näkemystä. Hanke tekee myös yhteistyötä terminologin kanssa, joka tukee tarvittaessa käsitteiden määrittelytyötä.

Työryhmät on jaoteltu sanaston alustavan kategorisoinnin mukaan: palofysiikka, pelastustoimen riskienhallinta ja palvelutaso, onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, pelastustoimen kalusto, varautuminen ja väestönsuojelu, sekä pelastustoimen hallinto ja kansainvälinen yhteistyö. Nämä kategoriat vielä jakaantuvat tarkempiin luokkiin, kuten esimerkiksi rakenteellinen paloturvallisuus, valvonta, palontutkimus, pelastustoiminnan johtaminen, rakennuspalot, vesipelastaminen ja pelastusalan tutkinnot.

Yhdenmukaisen terminologian merkitys

Yhdenmukaisella pelastusalan terminologialla tuetaan ajankohtaisia pelastustoimen kehittämishankkeita, kuten pelastusalan sääntelyn uudistamista, tutkimus- ja analyysitoimintojen vahvistamista sekä tietojärjestelmähankkeita. Yhdenmukaista sanastoa tarvitaan lisäksi opetusmateriaalien ja erilaisten virallisten dokumenttien luomisessa, sekä hyvinvointialueiden, pelastusalan organisaatioiden ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä. Pelastusalan käännöksistä on hyötyä erityisesti lisääntyvässä kansainvälisessä yhteistoiminnassa.

Teksti: Milla Tuominen

Tule mukaan sanastotyöhön!

Jos kiinnostuit hankkeesta ja haluat olla mukana, voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä hankepäällikkö Milla Tuomiseen: milla.tuominen@sppl.fi, +358 447 165 112.

Lisää tietoa hankkeesta saat myös täältä.

Lue lisää