Pelastustieto blogi 20.10.2023

Pelastusopiston opinnäytetyöt pelastuslaitosten käyttöön – yhteistyöllä selvittämään hyviä aiheita

Pelastusopistossa valmistuu paljon opinnäytetöitä. Aiheiden etsimisessä voitaisiin tehdä myös parempaa yhteistyötä pelastuslaitosten välillä.

Pelastusopistossa valmistuu paljon opinnäytetöitä. Aiheiden etsimisessä voitaisiin tehdä myös parempaa yhteistyötä pelastuslaitosten välillä.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen (400 tuntia opiskelijatyötä) opinnäytetyö. Amk-opinnäytetöiden on tarkoitus palvella työelämää, missä Pelastusopiston opiskelijat onnistuvatkin yli 90-prosenttisesti – opinnäytetyömme ovat hyvin usein pelastuslaitosten tai muiden organisaatioiden tilaustöitä.

Pelastusopiston palopäällystö (amk) -tutkinnossa valmistuu keskimäärin hieman alle 40 opinnäytetyötä vuodessa. Nämä työt ovat kaikkien käytettävissä, työt löytyvät Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoamasta palvelusta (Theseus). Pelastusalan opinnäytetyöt löytyvät täältä.

Opinnäytetyön aihe voi olla jokin seuraavista:

  • pelastustoiminnassa tarvittaviin välineisiin, materiaaleihin, kalustoon tai tietoteknisiin ratkaisuihin kohdistuva tutkimus-, suunnittelu- tai kehittelytehtävä
  • pelastuslaitoksen tiettyyn, konkreettiseen toimintaan kohdistuva tutkimus-, suunnittelu- tai kehittämistehtävä
  • empiirinen kysely- tai haastattelututkimus
  • muu opinnäyteohjaajan hyväksymä aihepiiri.

Mahdollisuuksia on paljon. Töitä ei kannata laatia samoista aiheista samanaikaisesti. Pelastuslaitoksien pitää tehdä myös tässä asiassa yhteistyötä ja selvittää, josko haluttua asiaa olisi työstetty aiemmin tai aiheesta on parhaillaan tekeillä opinnäytetyö. Opistolla on käytössä opinnäytetyöpankki, jonne voi tarjota aiheita tai josta voi pyytää tarkistamaan tekeillä olevat työt. Opinnäytetyöpankkia jatkokehitellään tällä hetkellä 4T-hankkeessa.

Alipäällystöopiskelijoiden 60 opintopisteen tutkintoon kuuluu 4 opintopisteen kehittämishanke, jossa opiskelija yhdistelee, soveltaa ja hyödyntää opintojensa aikana saamiaan tietoja ja taitoja. Alipäällystön opinnäytetyöt ovat hyvin käytännönläheisiä. Nämä työt löytyvät täältä. Alipäällystön kehittämishankkeita valmistuu vuosittain joko 20 tai 40.

Opinnäytetyötä ja kehittämishanketta ohjaa Pelastusopiston opettaja, mutta työelämä on toivottu tai välttämätön yhteistyökumppani myös näissä tehtävissä. Opiskelijat kaipaavat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita, joilla on käyttöä pelastustoimessa.

Raija Honkanen
yliopettaja, Pelastusopisto
raija.honkanen@pelastusopisto.fi

Lue lisää